Zadejte kód

...Určením stroje je náročná práce průmyslu při svařování metodou TIG a to jak stejnosměrným, tak střídavým napětím/proudem. Jde o Hi-Tech invertorový zdroj, který dokonale využívá technologické pokroky v oblasti průmyslových ARM procesorů. Real time řízení generátoru je založeno na super rychlé zpětné vazbě, důmyslné algoritmy řídícího systému umožnily dosáhnout mimořádných operačních vlastností.

 

  • CEBORA WIN TIG 340T AC/DC je Hi-Tech invertorový generátor s pracovní frekvencí do 100kHz. Výstupní proud 3 - 340A je k dispozici při vysoké energetické účinnosti. Stabilita výstupního napětí je vyšší, nežli 99,8%, regulace je možná s přesností 1A, což je krok v praxi plně dostatečný i pro svařování velmi tenkých materiálů. Generátor poskytuje počítačem dokonale vyhlazený stejnosměrný - DC proud a také střídavý AC proud s možností modulace kladné i záporné půlvlny. Svařování obalenou elektrodou - MMA je pro tento generátor spíše doplňková možnost, přesto ale překvapí systémem omezujícím "foukání oblouku". Mnohé užité funkce jsou společností CEBORA patentovány. Zdroj je vybaven řídícím systémem s kompletním překladem do českého jazyka ve všech jeho blocích.
  • V zájmu zvýšení energetické účinnosti, ale i v zájmu snížení vnitřní kontaminace silových prvků má ventilátor vhánějící do generátoru vzduch proměnlivé otáčky v závislosti na teplotě chlazených silových prvků. V základu je součástí konfigurace i chladící agregát se zvýšeným chladícím výkonem 2,0 kW a zdvojeným ventilátorem a také přepravní vozík.
  • Režim DC je k dispozici od 3 do 340A a to jak vysocestabilní napětí s kolísáním menším nežli 0,2%, tak v režimu pulzního svařování. Technické kvalita zařízení umožňuje DC pulsní oblouk s frekvencí 15.000Hz, firmou CEBORA nazvané PulsXP. Tento režim přináší extrémně soustředěný oblouk s vysokou postupovou rychlostí svařování, což posunuje dosažitelnou produktivitu o poznání výše. V DC režimu je k dispozici také unikátní funkce s názvem APC. Funkce automaticky upravuje svařovací proud podle výšky elektrody nad materiálem v zájmu udržení dokonale konstantní tavicí lázně. Speciálně navržený program pro bodové svařování přibližuje kvalitu svařování tenkých materiálů laseru a to díky vysoceenergetickému pulsu trvajícímu jen zlomek sekundy.
  • Režim AC je k dispozici od 5 do 340A. AC oblouk je možné modulovat jak v kladné, tak v záporné půlvlně, modulace spočívá v cíleném přiřazení sinusoidy, čtverce a lineární extrapolace. V těchto třech základních tvarech časového průběhu střídavého napětí/proudu lze najít dokonalé strategie pro optimální průnik při současném zachování účinné destrukce oxidu hlititého (Al2O3 vzniklý vysokou afinitou hliníku ke kyslíku), který omezuje svařitelnost. Správně zvolená strategie AC modulace také účinně snižuje vnos tepla do materiálu a tím omezuje nebezpečí vzniku trhlin způsobených teplotou podmíněným stresem. V mnoha případech svařování slitin hliníku (zejména siluminy a vyšší obsahy hořčíku) je mimořádně účinná kombinace AC a DC výstupního napětí/prouduAC svařování je dostupné ve frekvencích 50 - 200Hz, což dále zlepšuje možnosti jak pozitivně ovlivnit kvalitu, produktivitu a opakovatelnost svařovacího procesu. Speciálně pak při svařování bez předehřevu se kombinační strategie projevují přímo excelentně. Neboť může být obsluha vhodných strategií AC svařování mimo teoretickou výbavu mnoha svářečů, přináší firma CEBORA důmyslně sestavené synergické programy, které se postarají o správné nastavení automaticky po zadání základních údajů o materiálu, jeho síle a poloze svařování.
  • Zapalování oblouku je možné bezdotykové vysokonapěťovým vysokofrekvenčním zápalem, nebo je možné zvolit zapálení dotykem elektrody o materiál. Tento způsob je vhodný při svařování v místech kde není přípustné průmyslové rušení. Oba klasické způsoby zapálení vtipně doplňuje funkce EVO START, která provádí zapálení řízenou startovací sekvencí. Výsledken funkce je okamžitý vznik stabilního oblouku i při velmi nízkých výkonech na hořáku.

  • Uživatelské rozhraní tvoří integrovaný barevný dotykový LCD displej o rozměru 7,0'' a jeden otočný ovladač s funkcí kliku. Displej zobrazuje kontextové menu, nastavení paramentů je ulehčeno přehlednou animací nastavovaných parametrů. Kalibrovaný systém měření napětí a proudu přesnost 1%. Zařízení podporuje dálkové ovládání UP/DOWN z rukojeti hořáku i otočné ovladače potenciometrem pro regulaci svařovacího proudu. Navíc je možné doplnit stroj o velmi praktické a osvědčené proporcionální nožní nebo ruční ovládání. Stroj lze dálkově ovládat prostřednictvím osobního počítače, tabletu nebo smartphonu a to bez bez nutnosti instalace dalšího software. 2 porty USB pro zálohování dat a aktualizaci softwaru jsou užitečným doplňkem.
  • Filozofii Průmysl 4.0 podporuje integrovaný webový server. Prostřednictvím připojení LAN poskytuje užitečné funkce pro vzdálenou službu, diagnostiku, informace systému, zálohování a obnovení dat a obecně pro všechny tyto činnosti, které vyžadují sběr a zpracování dat.

 


 

Hlavní výhody

 Vysokofrekvenční 100kHz generátor typu Invertor s plochou křivkou dovoleného zatížení.

√  Silové prvky generátoru striktně oddělené od řídící elektroniky pro zvýšení životnosti a spolehlivosti.

√  Vysoká energetická účinnost generátoru a teplotně řízený chladící systém dále snižující spotřebu energie.

 Špičkové programy pro DC svařování využívající nejnovější fyzikální poznatky oboru.

 Rozličné strategie pro AC svařování podpořené real-time zpětnovazebnému řízení generátoru.

 Vysocekvalitní svařování obalenou elektrodou výstupním napětím AC i DC.


 

   


Možnosti zařízení hlediska užívání technologie

  Aktualizace systému zařízení prostřednictvím USB flash disku, vzdálená správa.

 Integrovaný WEB server podporující filozofii Průmysl 4.0 ve sběru dat LAN připojením.

  Přehledné uživatelské rozhraní s barevným LCD displejem, ovládání prostřednictvím smartphonu.

 Účinná pomoc svářečům při nastavování optimálních strategií díky důmyslným synergickým programům.

√  Ukládání vlastních programů a nastavení do paměťových boxů, které lze pojmenovat.

 Možnost volby HF startu, nebo startu dotykového, vylepšeno sekvenkčním startem oblouku.

 

PROVOZNÍ VÝKONY

HODNOTA
Řízení výkonu Plynulá elektronická regulace po 1A
Provozní zatížitelnost * 24/7
REŽIM TIG DC
Rozsah stabilního výstupu proudu 3 - 340A
Dovolené zatížení v 40% desetiminutového zátěžového cyklu 340A
Dovolené zatížení v 60% desetiminutového zátěžového cyklu 320A
Dovolené zatížení ve 100% desetiminutového zátěžového cyklu 310A
REŽIM TIG AC
Rozsah stabilního výstupu proudu 5 - 340A
Dovolené zatížení v 40% desetiminutového zátěžového cyklu 340A
Dovolené zatížení v 60% desetiminutového zátěžového cyklu 320A
Dovolené zatížení ve 100% desetiminutového zátěžového cyklu 310A
REŽIM MMA
Rozsah stabilního výstupu proudu 10 - 310A
Dovolené zatížení v 40% desetiminutového zátěžového cyklu 310A
Dovolené zatížení v 60% desetiminutového zátěžového cyklu 290A

Dovolené zatížení ve 100% desetiminutového zátěžového cyklu

280A

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ

HODNOTA
Přípustné metody svařování  TIG DC, TIG AC, MMA
Technologie zapálení obloku HF nebo dotykově
REŽIM TIG DC
Stabilita napětí/proudu <0,2%
Uživatelsky definovatelná pulzace 0,16 - 2.500Hz

Automaticky řízená pulzace v režimu PulsXP

15.000Hz
REŽIM TIG AC  
Modulace střídavého napětí/proudu Sinus, Square, Extrapolation
Možnost kombinace AC a DC výstupního napětí/proudu ANO
Frekvence střídavého napětí/proudu 50 - 200Hz
Uživatelsky definovatelná pulzace 0,16 - 2.500Hz
REŽIM MMA
Výstup svařovacího napětí/proudu DC nebo AC
HUMAN INTERFACE A KONEKTIVITA HODNOTA 
Human interface obecně (rozhraní člověk/stroj) Barevný dotykový displej + otočný volič
Human interface rozšířené (rozhraní člověk/stroj) Počítač, tablet, smartphone
Machine interface LOCAL (rozhraní stroj/stroj) 2 x USB
Machine interface NETWORK (rozhraní stroj/stroj) LAN síťové připojení
ENERGIE A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě standardní (možnosti vnitřního přepojení jsou i na 3x220 / 230V, 3x415 / 440V) 3x400V 50/60Hz
Splnění normy omezující průmyslové rušení napájecí sítě (PFC) ANO
Jištění v rozvaděči 16A TIG / 20A MMA
Účinnost >85%

Spotřeba naprázdno

<50W

Spotřeba energie při výkonu odpovídajícím zatížení 40%

11,3kVA

Spotřeba energie při výkonu odpovídajícím zatížení 60%

10,3kVA

Spotřeba energie při výkonu odpovídajícím zatížení 100%

9,7kVA
Třída krytí  IP 23S
ROZMĚRY A HMOTNOST HODNOTA 
Výška *** 1010mm
Šířka 588mm
Hloubka

1120mm

Hmotnost *** 109kg

 

8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

** Technologie poskytuje velké množství variant kombinací použitelných výkonů plasmy, technických plynů a rychlostí řezu. Pro neuvedené materiály je třeba hodnotu zjistit dotazem našeho technického oddělení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je typická hodnota.

 

...Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.