Zadejte kód

 

Základní prvky

Zelené podbarvení značí prvek, který je nezbytný pro funkci stroje a musí být vždy zvolen. Prvky takto označené nemají žádné další varianty, které lze volit u prvků se žlutým podbarvením.

 

Volba možné varinaty

Žluté podbarvení značí prvek nezbytný pro funkci stroje. Tyto prvky se často vyskytují v několika variantách a platí, že výběrem varianty lze konfigurovaný stroj optimalizovat pro konkrétní použití.

 

Volné vybavení

Šedé podbarvení značí prvek či díl, který není nezbytný pro fukci stroje jako takového. Tyto prvky zvyšují uživatelský komfort, rozšiřují funkcionalitu, nebo jde o prvky související se zapojením stroje.

...Určením stroje je práce v kovovýrobě při řezání kovů plasmovým paprskem syceným proudem do 130A. Přenosné provedení umožnuje operativní použití na dílně při ručním řezání, ale i práce v terénu včetně destrukčního pálení kovových konstrukcí. Zařízení je možné také nasadit při strojním mechanizovaném řezání i při spojení s CNC 2D řezacím stolem. Stroj poskytuje produktivní řez s dobrou kvalitou při řezání.

 

  • CEBORA SOUND 130T je vyspělý třífázový invertor s maximálním pracovním proudem 5 - 130A při zatížení 80%. Výkon generátoru umožňuje řezání efektivním řezem u uhlíkaté oceli do síly 50mm, při čistém řezu do 40mm. Limitní síla řezu je 60mm, maximální síla propálení do plného materiálu 25mm. Vstupní modul generátoru účinně kompenzuje značné kolísání vstupního napětí i lehčí poruchy fázování, o vadách napájení informuje displej. Stroj je možné napájet motorovým generátorem. Hmotnost tohoto přenosného stroje je 40kg.
  • Díky ergonomicky promyšlené konstrukci hořáku je reálně možné provádět ruční dílenské práce přímo na budovaném svařenci, typicky úkosování hran před svařováním, různé průniky do plného materiálu, úpravy tvarů a pozic. Řezání chromniklových ocelí je možné s asi 20% poklesem efektivity řezání a je třeba říci, že kvalita řezu je díky chemickému složení vzduchu (který je plasmovým i ochranným plynem) o něco horší. Hliník a jeho slitiny řeže stroj dobře, ale i zde klesá efektivita řezání asi o 20%.
  • Stroj je možné úspěšně nasadit také při strojním řezání, jak ve spolupráci s různými traktory, tak ve spojení s CNC 2D pálícím stolem. Pro strojní aplikaci je k dispozici přímý strojní hořák a analogový Interface, umožňující funkční komunikaci s řídícím systémem pálícího stroje, a to včetně informace o napětí systému hlídání výšky řezu. Pro mnoho jednodušších CNC strojů je výhodné, že zapálení oblouku neprobíhá vysokonapěťovým HF energetickým výbojem, ale je řešeno jako pneumaticko-mechanický systém. To klade mnohem menší nároky na odrušení řídícího systému pálících strojů, které často bývají na HF zapálení citlivé. Zařízení disponuje také programem bodového značení průniků děr, které se po vypálení později vyvrtají bez dalšího rozměřování.
  • Stroj používá vyspělý hořák CEBORA CP 162C. Jako plasmový plyn je používán stlačený vzduch. Vzduch se používá i pro aerodynamickou stabilizaci plasmového paprsku, chladící kanál také pracuje se stlačeným vzduchem. Předřazený redukční ventil s manometrem zajišťuje správný celkový tlak, který je dále strojem rozdělen a redukován pro ostatní systémy, které potřebuje hořák. Tlakový spínač reaguje na pokles tlaku pod minimální hranici, o podlimitním tlaku informuje přehledný displej.
  • Ovládání zařízení je velmi prosté, opírá se o jeden otočný volič s funkcí kliknutí a jeden přehledný displej. Firmware se stará o zobrazování relevantních údajů vždy podle toho, v jakém stavu se stroj nachází a co je potřebné obsluze zobrazit. Práci ulehčují synergické programy přiřazující správný výkon momentálně potřebné síle i poloze řezu. Programy zohledňují také druh řezaného kovu.
  • Stroj je vybaven systémem CHC, který kontroluje opotřebení činných dílů plasmového hořáku. Pokud poklesnou fyzikální parametry elektrody nebo trysly pod stanovenou hranici, stoj v zájmu ochrany hořákové hlavy přeruší dodávku energie do hořáku a na displeji vypíše chybu.
  • Pro pálení různých děrovaných materiálů a pálení extrémě oxidovaných plechů je užitečné užít systém CSR. Ten automaticky obnovuje pilotní oblouk, když je na čas ztracen elektrický kontakt.

 


 

Hlavní výhody

  Výkon 130A při zatížení 80% umožňuje těžkou práci.

  Přenosné konstrukční schéma typu Inverter s kompenzací kolísavého vstupního napětí.

  Velmi jednoduché ovládání s přehledným displejem.

  Vzduchem chlazené silové prvky, striktně oddělené od řídící elektroniky.

  Pálení materiálů s otvory a pálení extrémně zkorodovaných materiálů bez zhasnutí oblouku.

 

Možnosti

 Mobilní pálení přímo na dílně nebo v terénu, ergonomický hořák s velkou manévrovatelností.

  Možnost připojení na automatické traktory a na CNC 2D řezací stoly analogovým Interface.

  Značení bodů pro budoucí vrtání.

  Pálení uhlíkatých ocelí ve výborné kvalitě a pálení chromnikolových ocelí a slitin hliníku.

 Napájení z mobilní motorové elektrocentrály.

 

PROVOZNÍ VÝKONY

HODNOTA

Rozsah stabilního výstupu proudu

20 - 130A
Řízení výkonu Plynulá elektronická regulace po 1A
Dovolené zatížení v 80% desetiminutového zátěžového cyklu  130A
Dovolené zatížení ve 100% desetiminutového zátěžového cyklu 
125A
Provozní zatížitelnost * 16/6
UHLÍKATÁ OCEL (Fe)
Minimální síla materiálu pro čistý řez _ Síla materiálu <> Rychlost řezu <> Výkon plasmy ** 1,0mm <> 4,2m/min <> 25A
Typický produktivní řez _ Síla materiálu <> Rychlost řezu <> Výkon plasmy ** 12mm <> 2,2m/min <> 130A
Maximální síla materiálu pro čistý řez _ Síla materiálu <> Rychlost řezu <> Výkon plasmy ** 40mm <> 0,24m/min <> 130A
Maximální síla propichování materiálu v ploše (efektivní propal) ** 25mm
CHROMNIKLOVÁ OCEL (CrNi, CrMo)
Minimální síla materiálu pro čistý řez _ Síla materiálu <> Rychlost řezu <> Výkon plasmy ** 1,0mm <> 2,1m/min <> 25A
Typický produktivní řez _ Síla materiálu <> Rychlost řezu <> Výkon plasmy ** 12mm <> 1,8m/min <> 130A
Maximální síla materiálu pro čistý řez _ Síla materiálu <> Rychlost řezu <> Výkon plasmy ** 40mm <> 0,24m/min <> 130A
Maximální síla propichování materiálu v ploše (efektivní propal) ** 25mm
HLINÍKOVÉ SLITINY (AlMg, AlSi, AlCu)
Minimální síla materiálu pro čistý řez _ Síla materiálu <> Rychlost řezu <> Výkon plasmy ** 1,0mm <> 3,0m/min <> 25A
Typický produktivní řez _ Síla materiálu <> Rychlost řezu <> Výkon plasmy ** 12mm <> 2,05m/min <> 130A
Maximální síla materiálu pro čistý řez _ Síla materiálu <> Rychlost řezu <> Výkon plasmy ** 40mm <> 0,36m/min <> 130A

Maximální síla propichování materiálu v ploše (efektivní propal) **

25mm

TECHNOLOGIE PLASMY

HODNOTA
Doporučený hořák CEBORA  CP 162C
Technologie plasmového hořáku Mono Gas Aerodynamic Focus
Způsob stabilizace plasmového paprsku (patentováno CEBORA S.p.A.) Digitální zpětnovazebná stabilizace
Řezání uhlíkatých a nízkolegovaných ocelí - technické plyny Vzduch
Řezání chromniklových ocelí - technické plyny Vzduch / Dusík
Řezání slitin hliníku včetně hořčíkových - technické plyny Vzduch / Dusík
Podržení oblouku při řezání perforovaných plechů Maximálně 3,0sec mezera
Kontrola opotřebení činných dílů hořáku Digitální matematickým algoritmem
Požadovaný pracovní tlak technických plynů 0,65 - 0,9MPa
HUMAN INTERFACE A KONEKTIVITA S 2D ŘEZACÍM STOLEM HODNOTA 
Human interface obecně (rozhraní člověk/stroj) Barevný displej + otočný volič
Human interface rozšířené (rozhraní člověk/stroj) Synergická, tovární přednastavení
Human interface manuální ovládání (rozhraní člověk/stroj) Ano
Analogový Interface (rozhraní stroj/stroj) Start / Stop / Potvrzení oblouku / Napětí obloku
Digitání Interface CanOpen / ProfiBus / DeviceNet / EtherCat (rozhraní stroj/stroj) Ne
Bezpečnostní nezávislý povel Emergency STOP (rozhraní stroj/stroj) Zvláštním analogovým výstupem
ENERGIE A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě standardní (možnosti vnitřního přepojení jsou i na 3x220 / 230V, 3x415 / 440V) 3x400V 50/60Hz
Splnění normy omezující průmyslové rušení napájecí sítě (PFC) ANO
Jištění v rozvaděči (při 3x400V 50/60Hz) 32A
Účinnost >85%
Spotřeba naprázdno >50W

Spotřeba energie při vydaném výkonu 130A

22kVA
Třída krytí  IP 23S
ROZMĚRY A HMOTNOST HODNOTA 
Výška *** 558 mm
Šířka 297 mm
Hloubka

613 mm

Hmotnost *** 40 kg

 

8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

** Technologie poskytuje velké množství variant kombinací použitelných výkonů plasmy, technických plynů a rychlostí řezu. Pro neuvedené materiály je třeba hodnotu zjistit dotazem našeho technického oddělení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je typická hodnota.

 

...Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.

Varianty hořáku pro ruční použití

1631

Plasmový hořák ruční CP 162C_6 m

Plasmový hořák CP 162 pro ruční použití v délce 6m.

1631.15

Plasmový hořák ruční CP 162C_15m

Plasmový hořák CP 162 pro ruční použití v délce 15m.

Varianty hořáku pro strojní použití

1632

Plasmový hořák strojní CP 162C_6m

Plasmový hořák CP 162C pro strojní použití v délce 6m.

1632.15

Plasmový hořák strojní CP 162C_15m

Plasmový hořák CP 162C pro strojní použití v délce 15m.