HST CEBORA CZ


HST CEBORA CZ je samostatná obchodně - technická divize společnosti HST TechnoLogic s.r.o. Společnost zastřešuje také skupinu HST CREATIVE zabývající se výzkumem a vývojem technologií svařování kovů elektrickým obloukem a společnost HST PRODUCTION, která je strojírenským výrobním podnikem. Dále se ve vší stručnosti můžete seznámit s naší historií, vizí a strukturou.


 

Historie v několika větách

 

  • HST CEBORA CZ je pokračováním naší odborně zaměřené činnosti v oboru svařovací techniky, kterou jsme zahájili v roce 1995. Italskou značku CEBORA prodáváme od roku 1996, od roku 1998 značku zastupujeme a od roku 2006 jsme exkluzivním zástupcem pro území České republiky s plnými právy samostatně organizovat působení na trhu.
  • Během času jsme se propracovali z garážové firmy do postavení významného dodavatele svařovací techniky v celé ČR. Dodali jsme tisíce svářeček drobným řemeslníkům, malým firmám, ale i těžkému průmyslu. Naše odborná úroveň se opírá o 25 let zkušeností a kontinuálního vzdělávání. Zvlášní a jedinečnou činností je působení v úzkém oboru technologií pro dělení kovů plasmou. K tomu jsme vybaveni znalostmi, které vycházejí z našeho dlouhodobého zájmu o průmyslové využití plasmové technologie. Tato dlouhá a úspěšná minulost je již pevně zakotvena přímo v DNA naší firmy.
  • S výrobcem máme navázaný těsný obchodní vztah, který během let přerostl v osobní přátelství našich klíčových lidí s klíčovými osobnostmi firmy CEBORA. Díky tomu dostáváme technické a obchodní informace, které nejsou dostupné drtivé většině distributorů svařovací techniky. Vzájemná důvěra je jedním z klíčových pilířů našeho úspěchu a to přenášíme i do vztahu s našimi zákazníky v ČR. 

 

Vize pro blízkou i vzdálenější budoucnost

 

  • Nadále budeme prohlubovat odbornost kontinuálním zkoumáním posledních trendů výzkumu a vývoje svařovací a plasmové dělící techniky, budeme si tedy nadále zakládat na nadstandardních znalostech. Plně využijeme zázemí mateřské společnosti HST TechnoLogic s.r.o., která ve svém portfoliu začleněnou skupinu HST CREATIVE, která disponuje vlastní výzkumné a vývojovou kapacitou v oboru automatizace a robotizace svařování.
  • Značku CEBORA budeme nadále zastupovat důstojně, s pochopením a respektem světového významu firmy. To vše ale vždy přizpůsobíme lokálním podmínkám a poměrům v ČR, budeme nadále uplatňovat náš osobní vliv na klíčové osobnosti firmy CEBORA. Tak budeme i nadále přinášet zákazníkům skvělý poměr ceny vzhledem k poskytnutému užitku. Generálním cílem je být trvale optimálním dodavatelem ve vašem businessu.
  • Jedním ze zjevných pilířů naší strategie je poskytnutí individuálního přístupu k zákazníkovi, naše nabídka tek bude vždy vyvážená s ohledem na přání zákazníka. Od plného respektu ke zvoleným procesům a technologiím samotným zákazníkem, po provedení zákazníka všemi uskalími zákazníka výroby defacto dodávkou na klíč.

 

Organizační struktura HST CEBORA CZ

 

  • HST CEBORA CZ je rozčleněna do třech základních středisek. Středisko svařování, středisko plasmového pálení a středisko strategických služeb. Každé středisko je řízeno výkonným manažerem, který zabezpečuje odbornou úroveň a komunikaci mezi středisky i v rámci dodavatelských a odběratelských vztahů.
  • Středisko svařování a středisko plasmového pálení zajišťují předprodejní technologické konzultace a prodej strojů CEBORA na celém území ČR. Středisko zabezpečuje také provoz firemní prodejny a zásilkovou službu. V sídle firmy je nám navíc k dispozici předváděcí dílna, kde je možné reálně testovat stroje i technologické postupy.
  • Středisko strategických služeb se rozkládá na aplikační oddělení a oddělení servisu a technické podpory. Středisko zajišťuje instalaci strojů, servis strojů, ve spolupráci s mateřskou společností také poskytuje služby předprodejní poradenství vyšší úrovně a související technologickou podporu.