Zadejte kód

 

Základní prvky

Zelené podbarvení značí prvek, který je nezbytný pro funkci stroje a musí být vždy zvolen. Prvky takto označené nemají žádné další varianty, které lze volit u prvků se žlutým podbarvením.

 

Volba možné varinaty

Žluté podbarvení značí prvek nezbytný pro funkci stroje. Tyto prvky se často vyskytují v několika variantách a platí, že výběrem varianty lze konfigurovaný stroj optimalizovat pro konkrétní použití.

 

Volné vybavení

Šedé podbarvení značí prvek či díl, který není nezbytný pro fukci stroje jako takového. Tyto prvky zvyšují uživatelský komfort, rozšiřují funkcionalitu, nebo jde o prvky související se zapojením stroje.

...Určením stroje je náročná práce průmyslu při svařování metodou TIG stejnosměrným napětím/proudem. Jde o Hi-Tech invertorový zdroj, který dokonale využívá technologické pokroky v oblasti průmyslových ARM procesorů. Real time řízení generátoru je založeno na super rychlé zpětné vazbě, důmyslné algoritmy řídícího systému umožnily dosáhnout mimořádných operačních vlastností.

 

  • CEBORA WIN TIG DC 340 T je Hi-Tech invertorový generátor s pracovní frekvencí do 100kHz. Výstupní proud 3 - 340A je k dispozici při vysoké energetické účinnosti. Stabilita výstupního napětí je vyšší, nežli 99,8%, regulace je možná s přesností 1A, což je krok v praxi plně dostatečný i pro svařování velmi tenkých materiálů. Generátor poskytuje počítačem dokonale vyhlazený stejnosměrný DC proud s možností modulace kladné i záporné půlvlny. Svařování obalenou elektrodou - MMA je pro tento generátor spíše doplňková možnost, přesto ale překvapí systémem omezujícím "foukání oblouku". Mnohé užité funkce jsou společností CEBORA patentovány. Zdroj je vybaven řídícím systémem s kompletním překladem do českého jazyka ve všech jeho blocích.
  • V zájmu zvýšení energetické účinnosti, ale i v zájmu snížení vnitřní kontaminace silových prvků má ventilátor vhánějící do generátoru vzduch proměnlivé otáčky v závislosti na teplotě chlazených silových prvků. Doplňkově může být součástí i chladící agregát se zvýšeným chladícím výkonem 2,0 kW a zdvojeným ventilátorem. V základu je součástí přepravní vozík.
  • Režim DC je k dispozici od 3 do 340A a to jak vysocestabilní napětí s kolísáním menším nežli 0,2%, tak v režimu pulzního svařování. Technické kvalita zařízení umožňuje DC pulsní oblouk s frekvencí 15.000Hz, firmou CEBORA nazvané PulsXP. Tento režim přináší extrémně soustředěný oblouk s vysokou postupovou rychlostí svařování, což posunuje dosažitelnou produktivitu o poznání výše. V DC režimu je k dispozici také unikátní funkce s názvem APC. Funkce automaticky upravuje svařovací proud podle výšky elektrody nad materiálem v zájmu udržení dokonale konstantní tavicí lázně. Speciálně navržený program pro bodové svařování přibližuje kvalitu svařování tenkých materiálů laseru a to díky vysoceenergetickému pulsu trvajícímu jen zlomek sekundy.
  • Zapalování oblouku je možné bezdotykové vysokonapěťovým vysokofrekvenčním zápalem, nebo je možné zvolit zapálení dotykem elektrody o materiál. Tento způsob je vhodný při svařování v místech kde není přípustné průmyslové rušení. Oba klasické způsoby zapálení vtipně doplňuje funkce EVO START, která provádí zapálení řízenou startovací sekvencí. Výsledken funkce je okamžitý vznik stabilního oblouku i při velmi nízkých výkonech na hořáku.

  • Uživatelské rozhraní tvoří integrovaný barevný dotykový LCD displej o rozměru 7,0'' a jeden otočný ovladač s funkcí kliku. Displej zobrazuje kontextové menu, nastavení paramentů je ulehčeno přehlednou animací nastavovaných parametrů. Kalibrovaný systém měření napětí a proudu přesnost 1%. Zařízení podporuje dálkové ovládání UP/DOWN z rukojeti hořáku i otočné ovladače potenciometrem pro regulaci svařovacího proudu. Navíc je možné doplnit stroj o velmi praktické a osvědčené proporcionální nožní nebo ruční ovládání. Stroj lze dálkově ovládat prostřednictvím osobního počítače, tabletu nebo smartphonu a to bez bez nutnosti instalace dalšího software. 2 porty USB pro zálohování dat a aktualizaci softwaru jsou užitečným doplňkem.
  • Filozofii Průmysl 4.0 podporuje integrovaný webový server. Prostřednictvím připojení LAN poskytuje užitečné funkce pro vzdálenou službu, diagnostiku, informace systému, zálohování a obnovení dat a obecně pro všechny tyto činnosti, které vyžadují sběr a zpracování dat.

 


 

Hlavní výhody

 Vysokofrekvenční 100kHz generátor typu Invertor s plochou křivkou dovoleného zatížení.

√  Silové prvky generátoru striktně oddělené od řídící elektroniky pro zvýšení životnosti a spolehlivosti.

√  Vysoká energetická účinnost generátoru a teplotně řízený chladící systém dále snižující spotřebu energie.

 Špičkové programy pro DC svařování využívající nejnovější fyzikální poznatky oboru.

 Vysocekvalitní svařování obalenou elektrodou výstupním napětím DC.


 

   


Možnosti zařízení hlediska užívání technologie

  Aktualizace systému zařízení prostřednictvím USB flash disku, vzdálená správa.

 Integrovaný WEB server podporující filozofii Průmysl 4.0 ve sběru dat LAN připojením.

  Přehledné uživatelské rozhraní s barevným LCD displejem, ovládání prostřednictvím smartphonu.

 Účinná pomoc svářečům při nastavování optimálních strategií díky důmyslným synergickým programům.

√  Ukládání vlastních programů a nastavení do paměťových boxů, které lze pojmenovat.

 Možnost volby HF startu, nebo startu dotykového, vylepšeno sekvenkčním startem oblouku.

 

Zdroj se základním vybavením

380

WIN TIG DC 340 T

Kompletní základ připravený k dodatečné konfiguraci

(( 1 )) Součástí je přepravní vozík a zemnící kabel
(( 2 )) Zdroj lze volitelně vybavit výkonným chladícím agregátem
(( 3 )) Dodatečný výběr technologických prvků, dalšího příslušenství a doplňků

Volitelné vybavení

1683

Kapalinové chlazení CEBORA GRV12

Inovovaný chladící agregát se zvýšeným chladícím výkonem 2,0 KW a zdvojeným ventilátorem

(( √ )) Profesionální kapalinové chlazení hořáků s kompaktním designem a stabilním výkonem
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Snadno odnímatelná chladicí mřížka, vhodné pro nepřetržitý provoz
(( Stav )) Napájení přívodním kabelem 1x230V/N/PE/50Hz

193

Proporcionální nožní ovladač

Speciální nožní ovladač sloužící k plynulé regulaci svařovacího proudu s funkcí ON/OFF

(( √ )) Pohodlné nastavení a regulace svařovacího proudu jednoduchým pohybem v průběhu svařování
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Délka přívodního kabelu 5m
(( Stav )) Možné objednat dodatečně a kdykoliv připojit ke zdroji

187

Ruční ovladač pro regulaci svařovacího proudu

Ruční ovladač sloužící k plynulé regulaci svařovacího proudu otočným ovladačem

(( √ )) Pohodlné nastavení a regulace svařovacího proudu otočným ovladačem v průběhu svařování
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Možnost doplnit o prodlužovací kabel (1192)
(( Stav )) Lze objednat i dodatečně a kdykoliv připojit ke zdroji

1192

Prodlužovací kabel pro ruční ovladač

Prodlužovací kabel pro ruční ovladač s otočným ovladačem

(( √ )) Kabelové prodloužení v délce 5 metrů
(( Kombinace )) Vhodné pro ruční ovladač pro regulaci svařovacího proudu (187)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Možné objednat dodatečně a kdykoliv propojit s ovladačem a zdrojem

631

Redukční ventil pro Argon/Směsné plyny

Lahvový ventil pro redukování průtoku připojeného Argonu, a nebo jiných směsný plynů

(( √ )) Ventil je vybaven vstupním manometrem (tlak v láhvi) a výstupním manometrem (průtok plynu v litrech/min)
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Redukční ventil je osazen připojovacím závitem W21.8x1/14″

438

Dálkový ovladač

Dálkové ovládání pro pohodlné ovládání zdroje z místa svařování

(( √ )) Vhodné v případech, kdy je žádoucí ovládání z místa, kde není přímý dosah ke zdroji
(( Kombinace )) Nutné vždy objednat s kabelovým propojením (2065.xx)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Možné objednat dodatečně a kdykoliv připojit

2065.xx

Kabelové propojení mezi dálkovým ovladače a zdrojem

Kabelové propojení pro připojení dálkového ovladače ke zdroji

(( √ )) Dostatečně dlouhý kabel pro připojení dálkového ovladače
(( Kombinace )) Položka se kombinuje s dálkovým ovladačem (437 // 438)
(( Možnosti )) Dodání ve dvou možných délkách - 2065 - 5 m // 2065.10 - 10 m
(( Stav )) Možné objednat dodatečně a kdykoliv připojit

PROVOZNÍ VÝKONY

HODNOTA
Řízení výkonu Plynulá elektronická regulace po 1A
Provozní zatížitelnost * 24/7
REŽIM TIG DC
Rozsah stabilního výstupu proudu 3 - 340A
Dovolené zatížení v 40% desetiminutového zátěžového cyklu 340A
Dovolené zatížení v 60% desetiminutového zátěžového cyklu 300A
Dovolené zatížení ve 100% desetiminutového zátěžového cyklu 270A
REŽIM MMA
Rozsah stabilního výstupu proudu 10 - 270A
Dovolené zatížení v 40% desetiminutového zátěžového cyklu 270A
Dovolené zatížení v 60% desetiminutového zátěžového cyklu 250A

Dovolené zatížení ve 100% desetiminutového zátěžového cyklu

240A

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ

HODNOTA
Přípustné metody svařování  TIG DC, MMA
Technologie zapálení obloku HF nebo dotykově
REŽIM TIG DC
Stabilita napětí/proudu <0,2%
Uživatelsky definovatelná pulzace 0,16 - 2.500Hz

Automaticky řízená pulzace v režimu PulsXP

15.000Hz
REŽIM MMA
Výstup svařovacího napětí/proudu DC
HUMAN INTERFACE A KONEKTIVITA HODNOTA 
Human interface obecně (rozhraní člověk/stroj) Barevný dotykový displej + otočný volič
Human interface rozšířené (rozhraní člověk/stroj) Počítač, tablet, smartphone
Machine interface LOCAL (rozhraní stroj/stroj) 2 x USB
Machine interface NETWORK (rozhraní stroj/stroj) LAN síťové připojení
ENERGIE A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě standardní (možnosti vnitřního přepojení jsou i na 3x220 / 230V, 3x415 / 440V) 3x400V 50/60Hz
Splnění normy omezující průmyslové rušení napájecí sítě (PFC) ANO
Jištění v rozvaděči 16A TIG / 20A MMA
Účinnost >85%

Spotřeba naprázdno

<50W

Spotřeba energie při výkonu odpovídajícím zatížení 60% TIG

8,3kVA

Spotřeba energie při výkonu odpovídajícím zatížení 100% TIG

7,1kVA

Spotřeba energie při výkonu odpovídajícím zatížení 60% MMA

9,5kVA

Spotřeba energie při výkonu odpovídajícím zatížení 100% MMA

8,7kVA
Třída krytí  IP 23S
ROZMĚRY A HMOTNOST HODNOTA 
Výška *** 810mm
Šířka 410mm
Hloubka

610mm

Hmotnost *** 53kg

 

8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

** Technologie poskytuje velké množství variant kombinací použitelných výkonů plasmy, technických plynů a rychlostí řezu. Pro neuvedené materiály je třeba hodnotu zjistit dotazem našeho technického oddělení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je typická hodnota.

 

...Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.