Zadejte kód

 

Základní prvky

Zelené podbarvení značí prvek, který je nezbytný pro funkci stroje a musí být vždy zvolen. Prvky takto označené nemají žádné další varianty, které lze volit u prvků se žlutým podbarvením.

 

Volba možné varinaty

Žluté podbarvení značí prvek nezbytný pro funkci stroje. Tyto prvky se často vyskytují v několika variantách a platí, že výběrem varianty lze konfigurovaný stroj optimalizovat pro konkrétní použití.

 

Volné vybavení

Šedé podbarvení značí prvek či díl, který není nezbytný pro fukci stroje jako takového. Tyto prvky zvyšují uživatelský komfort, rozšiřují funkcionalitu, nebo jde o prvky související se zapojením stroje.

...Určením stroje je práce v menších výrobních podnicích dílnách, kde se neočekává průmyslová produkce, při svařování metodou TIG stejnosměrným napětím/proudem. Jde o třífázový invertorový zdroj, který dokonale využívá technologické pokroky v oblasti průmyslových ARM procesorů. Real time řízení generátoru je založeno na super rychlé zpětné vazbě, důmyslné algoritmy řídícího systému umožnily dosáhnout mimořádných operačních vlastností.

 

  • CEBORA WIN TIG DC 250 T je kompaktní invertorový generátor s výstupním proudem 5 - 250A, který je k dispozici i při vysoké energetické účinnosti. Stabilita výstupního napětí je vyšší, nežli 99,8%, regulace je možná s přesností 1A, což je krok v praxi plně dostatečný i pro svařování velmi tenkých materiálů. Generátor poskytuje počítačem dokonale vyhlazený stejnosměrný DC proud s možností modulace kladné i záporné půlvlny. Svařování obalenou elektrodou - MMA je pro tento generátor spíše doplňková možnost, přesto ale překvapí systémem omezujícím "foukání oblouku". Mnohé užité funkce jsou společností CEBORA patentovány.
  • V zájmu zvýšení energetické účinnosti, ale i v zájmu snížení vnitřní kontaminace silových prvků má ventilátor vhánějící do generátoru vzduch proměnlivé otáčky v závislosti na teplotě chlazených silových prvků. Doplňkově může být součástí i chladící agregát a přepravní vozík.
  • Režim DC je k dispozici od 5 do 250A a to jak vysocestabilní napětí s kolísáním menším nežli 0,2%, tak v režimu pulzního svařování. Technické kvalita zařízení umožňuje DC pulsní oblouk s frekvencí 15.000Hz, firmou CEBORA nazvané PulsXP. Tento režim přináší extrémně soustředěný oblouk s vysokou postupovou rychlostí svařování, což posunuje dosažitelnou produktivitu o poznání výše. V DC režimu je k dispozici také unikátní funkce s názvem APC. Funkce automaticky upravuje svařovací proud podle výšky elektrody nad materiálem v zájmu udržení dokonale konstantní tavicí lázně. Speciálně navržený program pro bodové svařování přibližuje kvalitu svařování tenkých materiálů laseru a to díky vysoceenergetickému pulsu trvajícímu jen zlomek sekundy.
  • Zapalování oblouku je možné bezdotykové vysokonapěťovým vysokofrekvenčním zápalem, nebo je možné zvolit zapálení dotykem elektrody o materiál. Tento způsob je vhodný při svařování v místech kde není přípustné průmyslové rušení. Oba klasické způsoby zapálení vtipně doplňuje funkce EVO START, která provádí zapálení řízenou startovací sekvencí. Výsledken funkce je okamžitý vznik stabilního oblouku i při velmi nízkých výkonech na hořáku.

  • Uživatelské rozhraní tvoří integrovaný barevný LCD displej o rozměru 5,0'' a jeden otočný ovladač s funkcí kliku. Displej zobrazuje kontextové menu, nastavení paramentů je ulehčeno přehlednou animací nastavovaných parametrů. Kalibrovaný systém měření napětí a proudu přesnost 1%. Zařízení podporuje dálkové ovládání UP/DOWN z rukojeti hořáku i otočné ovladače potenciometrem pro regulaci svařovacího proudu. Navíc je možné doplnit stroj o velmi praktické a osvědčené proporcionální nožní nebo ruční ovládání.

 


 

Hlavní výhody

 Vysokofrekvenční generátor typu Invertor s plochou křivkou dovoleného zatížení.

√  Silové prvky generátoru striktně oddělené od řídící elektroniky pro zvýšení životnosti a spolehlivosti.

√  Vysoká energetická účinnost generátoru a teplotně řízený chladící systém dále snižující spotřebu energie.

 Vysocekvalitní svařování obalenou elektrodou výstupním napětím DC.

Možnosti zařízení hlediska užívání technologie

  Přehledné uživatelské rozhraní s barevným LCD displejem.

 Účinná pomoc svářečům při nastavování optimálních strategií díky důmyslným synergickým programům.

√  Ukládání vlastních programů a nastavení do paměťových boxů, které lze pojmenovat.

 Možnost volby HF startu, nebo startu dotykového, vylepšeno sekvenkčním startem oblouku. 

PROVOZNÍ VÝKONY

HODNOTA
Řízení výkonu Plynulá elektronická regulace po 1A
Provozní zatížitelnost * 16/6
REŽIM TIG DC
Rozsah stabilního výstupu proudu 5 - 250A
Dovolené zatížení v 35% desetiminutového zátěžového cyklu 250A
Dovolené zatížení v 60% desetiminutového zátěžového cyklu 210A
Dovolené zatížení ve 100% desetiminutového zátěžového cyklu 180A
REŽIM MMA
Rozsah stabilního výstupu proudu 10 - 210A
Dovolené zatížení v 60% desetiminutového zátěžového cyklu 210A

Dovolené zatížení ve 100% desetiminutového zátěžového cyklu

150A

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ

HODNOTA
Přípustné metody svařování  TIG DC, MMA
Technologie zapálení obloku HF nebo dotykově
REŽIM TIG DC
Stabilita napětí/proudu <0,2%
Uživatelsky definovatelná pulzace 0,16 - 2.500Hz

Automaticky řízená pulzace v režimu PulsXP

15.000Hz
REŽIM MMA
Výstup svařovacího napětí/proudu DC
HUMAN INTERFACE A KONEKTIVITA HODNOTA 
Human interface obecně (rozhraní člověk/stroj) Barevný displej + otočný volič
Human interface rozšířené (rozhraní člověk/stroj) NE
Machine interface LOCAL (rozhraní stroj/stroj) NE
Machine interface NETWORK (rozhraní stroj/stroj) NE
ENERGIE A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě standardní (možnosti vnitřního přepojení jsou i na 3x220 / 230V, 3x415 / 440V) 3x400V 50/60Hz
Splnění normy omezující průmyslové rušení napájecí sítě (PFC) ANO
Jištění v rozvaděči 16A
Účinnost >85%

Spotřeba naprázdno

<50W

Spotřeba energie při výkonu odpovídajícím zatížení 60% TIG

6,2kVA

Spotřeba energie při výkonu odpovídajícím zatížení 100% TIG

5,0kVA

Spotřeba energie při výkonu odpovídajícím zatížení 100% MMA

4,0kVA
Třída krytí  IP 23S
ROZMĚRY A HMOTNOST HODNOTA 
Výška *** 411mm
Šířka 207mm
Hloubka

437mm

Hmotnost *** 22,7kg

 

8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

** Technologie poskytuje velké množství variant kombinací použitelných výkonů plasmy, technických plynů a rychlostí řezu. Pro neuvedené materiály je třeba hodnotu zjistit dotazem našeho technického oddělení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je typická hodnota.

 

...Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.

Zdroj se základním vybavením

555

WIN TIG DC 250 T

Kompletní základ připravený k dodatečné konfiguraci

(( 1 )) Součástí základní konfigurace je zemnící kabel
(( 2 )) Zdroj lze volitelně vybavit věžovitým vozíkem a chladícím agregátem
(( 3 )) Dodatečný výběr technologických prvků, dalšího příslušenství a doplňků

Volitelné vybavení

1341

Kapalinové chlazení CEBORA GR53

Nezávislá chladicí jednotka určená k chlazení hořáků používaných ve svařovacích systémech TIG

(( √ )) Vyznačuje se jednoduchým řešením, kompaktním designem a stabilním výkonem
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Napájení vlastním kabelem přímo ze zdroje

1180

Redukce pro připojení hořáku a nožního pedálu

Redukce pro připojení datového kabelu svařovacího hořáku a nožního pedálu

(( √ )) Vhodné pro připojení datového kabelu hořáku a nožního pedál pro regulaci proudu na jednom zdroji
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Možné objednat dodatečně a kdykoliv připojit

1656

Transportní vozík 230mm

Dvou policový věžovitý transportní vozík s odkládací plochou pro lahev o průměru 230mm

(( √ )) Transportní prvek pro manipulaci se zdrojem a lahví na jednom společném vozíku
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Druhá, spodní police může sloužit jako odkládací plocha pro kapalinové chlazení GR53
(( Stav )) Možnost objednat dodatečně

193

Proporcionální nožní ovladač

Speciální nožní ovladač sloužící k plynulé regulaci svařovacího proudu s funkcí ON/OFF

(( √ )) Pohodlné nastavení a regulace svařovacího proudu jednoduchým pohybem v průběhu svařování
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Délka přívodního kabelu 5m
(( Stav )) Možné objednat dodatečně a kdykoliv připojit ke zdroji

187

Ruční ovladač pro regulaci svařovacího proudu

Ruční ovladač sloužící k plynulé regulaci svařovacího proudu otočným ovladačem

(( √ )) Pohodlné nastavení a regulace svařovacího proudu otočným ovladačem v průběhu svařování
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Možnost doplnit o prodlužovací kabel (1192)
(( Stav )) Lze objednat i dodatečně a kdykoliv připojit ke zdroji

1192

Prodlužovací kabel pro ruční ovladač

Prodlužovací kabel pro ruční ovladač s otočným ovladačem

(( √ )) Kabelové prodloužení v délce 5 metrů
(( Kombinace )) Vhodné pro ruční ovladač pro regulaci svařovacího proudu (187)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Možné objednat dodatečně a kdykoliv propojit s ovladačem a zdrojem

631

Redukční ventil pro Argon/Směsné plyny

Lahvový ventil pro redukování průtoku připojeného Argonu, a nebo jiných směsný plynů

(( √ )) Ventil je vybaven vstupním manometrem (tlak v láhvi) a výstupním manometrem (průtok plynu v litrech/min)
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Redukční ventil je osazen připojovacím závitem W21.8x1/14″