Zadejte kód

 

Základní prvky

Zelené podbarvení značí prvek, který je nezbytný pro funkci stroje a musí být vždy zvolen. Prvky takto označené nemají žádné další varianty, které lze volit u prvků se žlutým podbarvením.

 

Volba možné varinaty

Žluté podbarvení značí prvek nezbytný pro funkci stroje. Tyto prvky se často vyskytují v několika variantách a platí, že výběrem varianty lze konfigurovaný stroj optimalizovat pro konkrétní použití.

 

Volné vybavení

Šedé podbarvení značí prvek či díl, který není nezbytný pro fukci stroje jako takového. Tyto prvky zvyšují uživatelský komfort, rozšiřují funkcionalitu, nebo jde o prvky související se zapojením stroje.

...Určením stroje je práce v malých výrobních podnicích dílnách, kde se neočekává průmyslová produkce, při svařování metodou TIG stejnosměrným napětím/proudem.

 

  • CEBORA WIN TIG DC 180 M je základní zdroj s výstupním proudem 5 - 180A, který je k dispozici i při vysoké energetické účinnosti. Stabilita výstupního napětí je vyšší, nežli 99,8%. Generátor poskytuje dokonale vyhlazený stejnosměrný DC proud s možností modulace kladné i záporné půlvlny. Svařování obalenou elektrodou - MMA je pro tento generátor spíše doplňková možnost, přesto ale překvapí systémem omezujícím "foukání oblouku".
  • V zájmu zvýšení energetické účinnosti, ale i v zájmu snížení vnitřní kontaminace silových prvků má ventilátor vhánějící do generátoru vzduch proměnlivé otáčky v závislosti na teplotě chlazených silových prvků. Režim DC je k dispozici od 5 do 180A.
  • Zařízení podporuje dálkové ovládání UP/DOWN z rukojeti hořáku i otočné ovladače potenciometrem pro regulaci svařovacího proudu. Navíc je možné doplnit stroj o velmi praktické a osvědčené proporcionální nožní nebo ruční ovládání.

 


 

Hlavní výhody

√  Silové prvky generátoru striktně oddělené od řídící elektroniky pro zvýšení životnosti a spolehlivosti.

√  Vysoká energetická účinnost generátoru a teplotně řízený chladící systém dále snižující spotřebu energie.

 Vysocekvalitní svařování obalenou elektrodou výstupním napětím DC.

Možnosti zařízení hlediska užívání technologie

  Jednoduché ovládaní pomocí otočných ovladačů na čelním panelu.

PROVOZNÍ VÝKONY

HODNOTA
Řízení výkonu Plynulá regulace ovladačem
Provozní zatížitelnost * 8/5
REŽIM TIG DC
Rozsah stabilního výstupu proudu 5 - 180A
Dovolené zatížení v 35% desetiminutového zátěžového cyklu 180A
Dovolené zatížení v 60% desetiminutového zátěžového cyklu 135A
Dovolené zatížení ve 100% desetiminutového zátěžového cyklu 110A
REŽIM MMA
Rozsah stabilního výstupu proudu 10 - 140A
Dovolené zatížení v 30% desetiminutového zátěžového cyklu 140A
Dovolené zatížení v 60% desetiminutového zátěžového cyklu 115A

Dovolené zatížení ve 100% desetiminutového zátěžového cyklu

95A

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ

HODNOTA
Přípustné metody svařování  TIG DC, MMA
Technologie zapálení obloku HF
REŽIM TIG DC
Stabilita napětí/proudu <0,2%
REŽIM MMA
Výstup svařovacího napětí/proudu DC
HUMAN INTERFACE A KONEKTIVITA HODNOTA 
Human interface obecně (rozhraní člověk/stroj) otočné ovladače
Human interface rozšířené (rozhraní člověk/stroj) NE
Machine interface LOCAL (rozhraní stroj/stroj) NE
Machine interface NETWORK (rozhraní stroj/stroj) NE
ENERGIE A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě standardní (možnosti vnitřního přepojení jsou i na 3x220 / 230V, 3x415 / 440V) 1x230V 50/60Hz
Splnění normy omezující průmyslové rušení napájecí sítě (PFC) ANO
Jištění v rozvaděči 16A
Účinnost >85%

Spotřeba naprázdno

<50W

Spotřeba energie při výkonu odpovídajícím zatížení 60% TIG

4,0kVA

Spotřeba energie při výkonu odpovídajícím zatížení 100% TIG

2,7kVA

Spotřeba energie při výkonu odpovídajícím zatížení 100% MMA

2,3kVA
Třída krytí  IP 23S
ROZMĚRY A HMOTNOST HODNOTA 
Výška *** 340mm
Šířka 171mm
Hloubka

420mm

Hmotnost *** 10,3kg

 

8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

** Technologie poskytuje velké množství variant kombinací použitelných výkonů plasmy, technických plynů a rychlostí řezu. Pro neuvedené materiály je třeba hodnotu zjistit dotazem našeho technického oddělení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je typická hodnota.

 

...Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.

Zdroj se základním vybavením

551

WIN TIG DC 180 M

Kompletní základ připravený k dodatečné konfiguraci

(( 1 )) Součástí základní konfigurace je zemnící kabel
(( 2 )) Zdroj lze volitelně vybavit věžovitým vozíkem
(( 3 )) Dodatečný výběr technologických prvků, dalšího příslušenství a doplňků

Volitelné vybavení

1653

Transportní vozík 180mm

Dvou policový věžovitý transportní vozík s odkládací plochou pro lahev o průměru 180mm

(( √ )) Transportní prvek pro manipulaci se zdrojem a lahví na jednom společném vozíku
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Druhá, spodní police může sloužit jako odkládací plocha pro nářadí apod.
(( Stav )) Možnost objednat dodatečně

193

Proporcionální nožní ovladač

Speciální nožní ovladač sloužící k plynulé regulaci svařovacího proudu s funkcí ON/OFF

(( √ )) Pohodlné nastavení a regulace svařovacího proudu jednoduchým pohybem v průběhu svařování
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Délka přívodního kabelu 5m
(( Stav )) Možné objednat dodatečně a kdykoliv připojit ke zdroji

1180

Redukce pro připojení hořáku a nožního pedálu

Redukce pro připojení datového kabelu svařovacího hořáku a nožního pedálu

(( √ )) Vhodné pro připojení datového kabelu hořáku a nožního pedál pro regulaci proudu na jednom zdroji
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Možné objednat dodatečně a kdykoliv připojit

187

Ruční ovladač pro regulaci svařovacího proudu

Ruční ovladač sloužící k plynulé regulaci svařovacího proudu otočným ovladačem

(( √ )) Pohodlné nastavení a regulace svařovacího proudu otočným ovladačem v průběhu svařování
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Možnost doplnit o prodlužovací kabel (1192)
(( Stav )) Lze objednat i dodatečně a kdykoliv připojit ke zdroji

1192

Prodlužovací kabel pro ruční ovladač

Prodlužovací kabel pro ruční ovladač s otočným ovladačem

(( √ )) Kabelové prodloužení v délce 5 metrů
(( Kombinace )) Vhodné pro ruční ovladač pro regulaci svařovacího proudu (187)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Možné objednat dodatečně a kdykoliv propojit s ovladačem a zdrojem

631

Redukční ventil pro Argon/Směsné plyny

Lahvový ventil pro redukování průtoku připojeného Argonu, a nebo jiných směsný plynů

(( √ )) Ventil je vybaven vstupním manometrem (tlak v láhvi) a výstupním manometrem (průtok plynu v litrech/min)
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Redukční ventil je osazen připojovacím závitem W21.8x1/14″