Zadejte kód

 

Základní prvky

Zelené podbarvení značí prvek, který je nezbytný pro funkci stroje a musí být vždy zvolen. Prvky takto označené nemají žádné další varianty, které lze volit u prvků se žlutým podbarvením.

 

Volba možné varinaty

Žluté podbarvení značí prvek nezbytný pro funkci stroje. Tyto prvky se často vyskytují v několika variantách a platí, že výběrem varianty lze konfigurovaný stroj optimalizovat pro konkrétní použití.

 

Volné vybavení

Šedé podbarvení značí prvek či díl, který není nezbytný pro fukci stroje jako takového. Tyto prvky zvyšují uživatelský komfort, rozšiřují funkcionalitu, nebo jde o prvky související se zapojením stroje.

...Určením stroje je práce průmyslu při svařování metodou TIG a to jak stejnosměrným, tak střídavým napětím/proudem. Jde o Hi-Tech invertorový zdroj, který dokonale využívá technologické pokroky v oblasti průmyslových ARM procesorů. Real time řízení generátoru je založeno na super rychlé zpětné vazbě, důmyslné algoritmy řídícího systému umožnily dosáhnout mimořádných operačních vlastností.

 

  • CEBORA WIN TIG 230M AC/DC je Hi-Tech invertorový generátor s pracovní frekvencí do 100kHz. Výstupní proud 3 - 230A je k dispozici při vysoké energetické účinnosti. Stabilita výstupního napětí je vyšší, nežli 99,8%, regulace je možná s přesností 1A, což je krok v praxi plně dostatečný i pro svařování velmi tenkých materiálů. Generátor poskytuje počítačem dokonale vyhlazený stejnosměrný - DC proud a také střídavý AC proud s možností modulace kladné i záporné půlvlny. Svařování obalenou elektrodou - MMA je pro tento generátor spíše doplňková možnost, přesto ale překvapí systémem omezujícím "foukání oblouku". Mnohé užité funkce jsou společností CEBORA patentovány.
  • V zájmu zvýšení energetické účinnosti, ale i v zájmu snížení vnitřní kontaminace silových prvků má ventilátor vhánějící do generátoru vzduch proměnlivé otáčky v závislosti na teplotě chlazených silových prvků. Doplňkově může být součástí i chladící agregát se zdvojeným ventilátorem a speciálně navržený přepravní vozík.
  • Režim DC je k dispozici od 3 do 230A a to jak vysocestabilní napětí s kolísáním menším nežli 0,2%, tak v režimu pulzního svařování. Technické kvalita zařízení umožňuje DC pulsní oblouk s frekvencí 15.000Hz, firmou CEBORA nazvané PulsXP. Tento režim přináší extrémně soustředěný oblouk s vysokou postupovou rychlostí svařování, což posunuje dosažitelnou produktivitu o poznání výše. V DC režimu je k dispozici také unikátní funkce s názvem APC. Funkce automaticky upravuje svařovací proud podle výšky elektrody nad materiálem v zájmu udržení dokonale konstantní tavicí lázně. Speciálně navržený program pro bodové svařování přibližuje kvalitu svařování tenkých materiálů laseru a to díky vysoceenergetickému pulsu trvajícímu jen zlomek sekundy.
  • Režim AC je k dispozici od 5 do 230A. AC oblouk je možné modulovat jak v kladné, tak v záporné půlvlně, modulace spočívá v cíleném přiřazení sinusoidy, čtverce a lineární extrapolace. V těchto třech základních tvarech časového průběhu střídavého napětí/proudu lze najít dokonalé strategie pro optimální průnik při současném zachování účinné destrukce oxidu hlititého (Al2O3 vzniklý vysokou afinitou hliníku ke kyslíku), který omezuje svařitelnost. Správně zvolená strategie AC modulace také účinně snižuje vnos tepla do materiálu a tím omezuje nebezpečí vzniku trhlin způsobených teplotou podmíněným stresem. V mnoha případech svařování slitin hliníku (zejména siluminy a vyšší obsahy hořčíku) je mimořádně účinná kombinace AC a DC výstupního napětí/prouduAC svařování je dostupné ve frekvencích 50 - 200Hz, což dále zlepšuje možnosti jak pozitivně ovlivnit kvalitu, produktivitu a opakovatelnost svařovacího procesu. Speciálně pak při svařování bez předehřevu se kombinační strategie projevují přímo excelentně. Neboť může být obsluha vhodných strategií AC svařování mimo teoretickou výbavu mnoha svářečů, přináší firma CEBORA důmyslně sestavené synergické programy, které se postarají o správné nastavení automaticky po zadání základních údajů o materiálu, jeho síle a poloze svařování.
  • Zapalování oblouku je možné bezdotykové vysokonapěťovým vysokofrekvenčním zápalem, nebo je možné zvolit zapálení dotykem elektrody o materiál. Tento způsob je vhodný při svařování v místech kde není přípustné průmyslové rušení. Oba klasické způsoby zapálení vtipně doplňuje funkce EVO START, která provádí zapálení řízenou startovací sekvencí. Výsledken funkce je okamžitý vznik stabilního oblouku i při velmi nízkých výkonech na hořáku.

  • Uživatelské rozhraní tvoří integrovaný barevný dotykový LCD displej o rozměru 5,0'' a jeden otočný ovladač s funkcí kliku. Displej zobrazuje kontextové menu, nastavení paramentů je ulehčeno přehlednou animací nastavovaných parametrů. Kalibrovaný systém měření napětí a proudu přesnost 1%. Zařízení podporuje dálkové ovládání UP/DOWN z rukojeti hořáku i otočné ovladače potenciometrem pro regulaci svařovacího proudu. Navíc je možné doplnit stroj o velmi praktické a osvědčené proporcionální nožní nebo ruční ovládání. USB port pro zálohování dat a aktualizaci softwaru je užitečným doplňkem.

 


 

Hlavní výhody

 Vysokofrekvenční 100kHz generátor typu Invertor s plochou křivkou dovoleného zatížení.

√  Silové prvky generátoru striktně oddělené od řídící elektroniky pro zvýšení životnosti a spolehlivosti.

√  Vysoká energetická účinnost generátoru a teplotně řízený chladící systém dále snižující spotřebu energie.

 Špičkové programy pro DC svařování využívající nejnovější fyzikální poznatky oboru.

 Rozličné strategie pro AC svařování podpořené real-time zpětnovazebnému řízení generátoru.

 Vysocekvalitní svařování obalenou elektrodou výstupním napětím AC i DC.

Možnosti zařízení hlediska užívání technologie

  Aktualizace systému zařízení prostřednictvím USB flash disku, vzdálená správa.

  Přehledné uživatelské rozhraní s barevným dotykovým displejem, ovládání prostřednictvím smartphonu.

 Účinná pomoc svářečům při nastavování optimálních strategií díky důmyslným synergickým programům.

√  Ukládání vlastních programů a nastavení do paměťových boxů, které lze pojmenovat.

 Možnost volby HF startu, nebo startu dotykového, vylepšeno sekvenkčním startem oblouku.

 

Zdroj se základním vybavením

559

WIN TIG AC-DC 230 M

Kompletní základ připravený k dodatečné konfiguraci

(( 1 )) Součástí základní konfigurace je zemnící kabel
(( 2 )) Zdroj lze volitelně vybavit transportním vozíkem a chladícím agregátem
(( 3 )) Dodatečný výběr technologických prvků, dalšího příslušenství a doplňků

Volitelné vybavení

1685

Kapalinové chlazení CEBORA GRV20

Inovovaný chladící agregát se zvýšeným chladícím výkonem a zdvojeným ventilátorem

(( √ )) Profesionální kapalinové chlazení hořáků s kompaktním designem a stabilním výkonem
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Snadno odnímatelná chladicí mřížka, vhodné pro nepřetržitý provoz
(( Stav )) Napájení přívodním kabelem 1x230V/N/PE/50Hz

1676

Transportní vozík pro WIN TIG AC-DC 230M

Dvou policový věžovitý transportní vozík pro zdroj s chladící jednotkou s odkládací plochou

(( √ )) Transportní prvek pro manipulaci se zdrojem a chladící jednotkou
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Druhá, horní police může sloužit jako odkládací plocha pro nářadí apod.
(( Stav )) Možnost objednat dodatečně

193

Proporcionální nožní ovladač

Speciální nožní ovladač sloužící k plynulé regulaci svařovacího proudu s funkcí ON/OFF

(( √ )) Pohodlné nastavení a regulace svařovacího proudu jednoduchým pohybem v průběhu svařování
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Délka přívodního kabelu 5m
(( Stav )) Možné objednat dodatečně a kdykoliv připojit ke zdroji

1180

Redukce pro připojení hořáku a nožního pedálu

Redukce pro připojení datového kabelu svařovacího hořáku a nožního pedálu

(( √ )) Vhodné pro připojení datového kabelu hořáku a nožního pedál pro regulaci proudu na jednom zdroji
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Možné objednat dodatečně a kdykoliv připojit

187

Ruční ovladač pro regulaci svařovacího proudu

Ruční ovladač sloužící k plynulé regulaci svařovacího proudu otočným ovladačem

(( √ )) Pohodlné nastavení a regulace svařovacího proudu otočným ovladačem v průběhu svařování
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Možnost doplnit o prodlužovací kabel (1192)
(( Stav )) Lze objednat i dodatečně a kdykoliv připojit ke zdroji

1192

Prodlužovací kabel pro ruční ovladač

Prodlužovací kabel pro ruční ovladač s otočným ovladačem

(( √ )) Kabelové prodloužení v délce 5 metrů
(( Kombinace )) Vhodné pro ruční ovladač pro regulaci svařovacího proudu (187)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Možné objednat dodatečně a kdykoliv propojit s ovladačem a zdrojem

631

Redukční ventil pro Argon/Směsné plyny

Lahvový ventil pro redukování průtoku připojeného Argonu, a nebo jiných směsný plynů

(( √ )) Ventil je vybaven vstupním manometrem (tlak v láhvi) a výstupním manometrem (průtok plynu v litrech/min)
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Redukční ventil je osazen připojovacím závitem W21.8x1/14″

PROVOZNÍ VÝKONY

HODNOTA
Řízení výkonu Plynulá elektronická regulace po 1A
Provozní zatížitelnost * 24/7
REŽIM TIG DC
Rozsah stabilního výstupu proudu 3 - 230A
Dovolené zatížení v 40% desetiminutového zátěžového cyklu 230A
Dovolené zatížení v 60% desetiminutového zátěžového cyklu 200A
Dovolené zatížení ve 100% desetiminutového zátěžového cyklu 170A
REŽIM TIG AC
Rozsah stabilního výstupu proudu 5 - 230A
Dovolené zatížení v 40% desetiminutového zátěžového cyklu 230A
Dovolené zatížení v 60% desetiminutového zátěžového cyklu 200A
Dovolené zatížení ve 100% desetiminutového zátěžového cyklu 170A
REŽIM MMA
Rozsah stabilního výstupu proudu 10 - 180A
Dovolené zatížení v 40% desetiminutového zátěžového cyklu 180A
Dovolené zatížení v 60% desetiminutového zátěžového cyklu 140A

Dovolené zatížení ve 100% desetiminutového zátěžového cyklu

120A

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ

HODNOTA
Přípustné metody svařování  TIG DC, TIG AC, MMA
Technologie zapálení obloku HF nebo dotykově
REŽIM TIG DC
Stabilita napětí/proudu <0,2%
Uživatelsky definovatelná pulzace 0,16 - 2.500Hz

Automaticky řízená pulzace v režimu PulsXP

15.000Hz
REŽIM TIG AC  
Modulace střídavého napětí/proudu Sinus, Square, Extrapolation
Možnost kombinace AC a DC výstupního napětí/proudu ANO
Frekvence střídavého napětí/proudu 50 - 200Hz
Uživatelsky definovatelná pulzace 0,16 - 2.500Hz
REŽIM MMA
Výstup svařovacího napětí/proudu DC nebo AC
HUMAN INTERFACE A KONEKTIVITA HODNOTA 
Human interface obecně (rozhraní člověk/stroj) Barevný dotykový displej + otočný volič
Machine interface LOCAL (rozhraní stroj/stroj) USB
ENERGIE A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě standardní 1x230V 50/60Hz
Splnění normy omezující průmyslové rušení napájecí sítě (PFC) ANO
Jištění v rozvaděči 16A
Účinnost >85%

Spotřeba naprázdno

<50W

Spotřeba energie při výkonu odpovídajícím zatížení 40%

5,7kVA

Spotřeba energie při výkonu odpovídajícím zatížení 60%

4,8kVA

Spotřeba energie při výkonu odpovídajícím zatížení 100%

3,7kVA
Třída krytí  IP 23S
ROZMĚRY A HMOTNOST HODNOTA 
Výška *** 467mm
Šířka 232mm
Hloubka

530mm

Hmotnost *** 21,5kg

 

8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

** Technologie poskytuje velké množství variant kombinací použitelných výkonů plasmy, technických plynů a rychlostí řezu. Pro neuvedené materiály je třeba hodnotu zjistit dotazem našeho technického oddělení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je typická hodnota.

 

...Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.