Zadejte kód

 

Základní prvky

Zelené podbarvení značí prvek, který je nezbytný pro funkci stroje a musí být vždy zvolen. Prvky takto označené nemají žádné další varianty, které lze volit u prvků se žlutým podbarvením.

 

Volba možné varinaty

Žluté podbarvení značí prvek nezbytný pro funkci stroje. Tyto prvky se často vyskytují v několika variantách a platí, že výběrem varianty lze konfigurovaný stroj optimalizovat pro konkrétní použití.

 

Volné vybavení

Šedé podbarvení značí prvek či díl, který není nezbytný pro fukci stroje jako takového. Tyto prvky zvyšují uživatelský komfort, rozšiřují funkcionalitu, nebo jde o prvky související se zapojením stroje.

...Určením stroje je tvrdá práce v průmyslu při řezání kovů plasmovým paprskem syceným proudem do 180A. Charakteristická je vynikající kvalita povrchu při zachování vysoké rychlosti řezu uhlíkatých i vysocelegovaných ocelí. Stroj skvěle řeže také slitiny hliníku, ale i zvláštní žárupevné a žáruvzdorné materiály. Ekonomika provozu je díky vyspělé technologii mimořádně příznivá.

 

  • CEBORA PROF 180 HQC je špičkový průmyslový generátor s maximálním pracovním proudem 5 - 180A při zatížení 100%. Vysoký výkon generátoru umožňuje řezání efektivním čistým řezem u uhlíkaté oceli do síly 50mm, chromniklové oceli do 40mm, hliníku a jeho slitin do 40mm. Stabilita plasmového paprsku zaručuje vysoceproduktivní řezání středně silných konstrukčních materiálů (12 - 15mm) maximálním výkonem 180A při rychlostech 2,7 - 3,5m/min. Synergické programy zahrnují také optimalizované řezání nižšími proudy pro dosažení excelentní kvality řezu. Pro řezání chromniklových ocelí je možné využít systém sekundární ochrany vodním aerosolem, což je technologie přibližující výsledky řezu kvalitě laseru při zachování mnohem většího rozsahu řezaných tlouštěk materiálu.
  • Generátor využívá osvědčené konstrukční schéma usměrnění a regulace typu Chopper. Činnost generátoru, ale i navázaných, modulárně řešených technologických jednotek, řídí průmyslový mikroprocesor ARM se 32 bitovou architekturou. Řešení přináší vysokou spolehlivost běhu SW spolehlivou digitální komunikaci jednotek. Kvalita a výkon procesoru se naplno projeví při výpočtech potřebných pro udržení ultrastabilního, neobyčejně tenkého, fokusovaného plasmového paprsku s vysokou koncentrací energie do 1mm3 ionizovaného plasmového plynu.
  • Generátor je možné propojit s jednotkou managementu průtoků technických plynů PGC-D. Jde digitalizovaný systém přesného řízení průtoku plynů s promyšlenou a komplexní  synergickou funkcí. Manuální nastavení průtoků je snadné, šipky ukazují, jak je třeba průtok plynů zkorigovat. Displej informuje o reálných hodnotách, ale také o kombinaci zvolených plynů s ohledem na řezaný materál. Přepínání mezi řezáním a značením je vyvoláno jednoduchým povelem na displeji. Plynové cesty se otevírají automaticky, čímž je nastavení jednotky dílem několika sekund. Jednotka PGC-D připojuje stlačený vzduch, kyslík (O2), dusík (N2), argon (Ar). Uživatelský komfort podporuje grafické zobrazení vhodných kombinací dílů hořáku, to přináší v důsledku i snadné dodržení technologické kázně, potřebné pro perfektní výsledky řezání.
  • Pro řezání vysocelegovaných ocelí technickými plyny s obsahem vodíku lze připojit bezpečnostní PGC-H2 jednotku řízení průtoku vodíkového plynu. Stejná jednotka je využitelná i pro řezání některých slitin hliníku. Jednotka PGC-H2 připojuje  směs vodíku a dusíku (F5), směs vodíku a argonu (H35), a její ovládání je plně integrováno do jednotky PGC-D.
  • Generátor je možné, jako alternativu k jednotce PGC-D, propojit i s pokročilou, plně automatizovanou jednotkou APGC. Je to bezobslužně pracující digitalizovaná jednotka přesného řízení průtoku plynů. Veškerá nastavení jsou realizována přímo z pálícího 2D automatu, když je zařízení připojeno digitálním průmyslovým Interface. Jednotka připojuje stlačený vzduch, kyslík (O2), dusík (N2), argon (Ar), směs vodíku a dusíku (F5), směs vodíku a argonu (H35).
  • Zvláštní technologickou vymožeností je špičkový systém sekundární ochrany vodním aerosolem WCS. Vodní aerosol výrazně vylepšuje výsledky při řezání nerezových ocelí a hliníku. Voda při řezání silně redukuje vnos tepla do materiálu, a tedy eliminuje jeho kroucení. Podstatnou výhodou je také zanedbatelná oxidace povrchu, což umožňuje materiály bez dalších úprav svařovat i metodami TIG a MAG. Nezanedbatelná je výsledně nízká cena řezu, protože odpadá sekundární ochrana technickým plynem.
  • Pro zapojení do 2D pálících systémů, které nedisponují plnými možnostmi ovládání funkcí stroje prostřednictvím Interface, je možné připojit pokročilý Touch-screen HQCT panel. Tak je možné veškeré ovládání přemístit například ke kontrolní obrazovce 2D pálícího stroje, což zvyšuje uživatelský komfort.
  • Vysokonapěťová zapalovací jednotka optimalizovaná pro hořák CP455G dovoluje instalovat systém i na velkoformátové 2D pálící stroje do délky 24x6m.
  • CEBORA CP 455G je Hi-Tech plasmový hořák využívající několika průmyslových patentů firmy CEBORA S.p.A. Autorem patentů a celkového řešení hořáku je jeden ze světově významných vědců, působících v oboru teorie nízkoenergetické plasmy, který pracuje pro firmu CEBORA. Principem jde o Dual Gas hořák s vyspělou termodynamickou fokusací plasmy, je kapalinou chlazený do prvotního štítu hlavy hořáku.
  • Kapalinové chlazení s uzavřeným okruhem obstarává dokonalé chlazení plasmového hořáku. Bezpečnost a kvalitu chlazení kontroluje průtokové čidlo a teplotní snímače. Činnost celého systému je plně integrována do SW technologického celku, kdy displej může zobrazit zcela konkrétní stav procesu chlazení. Systém je plně integrován do generátoru.

 


 

Hlavní výhody

  Vysoký výkon 180A při zatížení 100% umožňuje tvrdou práci 24/7.

  Osvědčené konstrukční scéma polovodičů typu Chopper.

  Vzduchem chlazené silové prvky, striktně oddělené od řídící elektroniky.

  Řízení systému průmyslovým procesorem ARM 32 bitů.

  Technologicky pokročilý systém WSC, sekundární ochrany vodním aerosolem pro řezání nerezu a hliníku.

√  Perfektně vypracované synergické programy pro pálení uhlíkaté oceli, běžných typů vysocelegovaných ocelí a běžných slitin hliníku. Jednoduché a User-friendly ovládání.

Možnosti

√  Modulární koncepce umožňující optimalizaci technologického celku přímo zákazníkem.

  Plné ovládání 2D pálícím strojem, ovládání Touch-screen panelem PGC-D nebo HQCT.

  Dvě verze plynového managementu, synergický ruční PGC-D a plně automatický APGC.

  Uživatelsky velmi snadná obsluha prostřednictvím Touch-screen displeje.

√  Hořák CP455G umožňuje přivádět řezy pod úhlem 45°, a to i ve spojení s robotem.

Režimy 50_ASP pro maximální kvalitu řezu, 120_EXP pro maximální propalování do plného materiálu a 250_QPC pro maximální rychlost řezu při zachování dobré kvality.

 

Řízení průtoku technických plynů (PGC)

480

Jednotka PGC-D

Digitální jednotka managementu průtoku technických plynů pro CNC plasmové systémy řady CEBORA HGC

487

PGC-H2

Přídavná jednotka pro řezání technickými plyny s obsahem vodíku.

466

Jednotka APGC

Digitální automatická jednotka managementu průtoku technických plynů pro CNC plasmové systémy řady CEBORA HGC

469

Ventilová jednotka hořáku

Zařízení spouští a uzavírá průtok plynů do plasmového hořáku pro všechny plynové cesty

Systém ochrany řezu vodním aerosolem (WSC)

485

Jednotka WSC

Jednotka řízení sekundární ochrany řezu vodní mlhou pro CNC plasmové systémy řady CEBORA HQC.

Musí být kombinováno s jednotkou PGC-D (480). Doporučuje se užití převážně demineralizované, nebo destilované vody.

446

Čerpadlo s nanofiltrem

Přídavné zařízení zajišťuje konstantní tlak pro systém sekundární ochrany řezu vodní mlhou a filtruje částice minerálů

Systém vysokonapěťového zapalování oblouku a PLASMOVÝ HOŘÁK

464

Zapalovací jednotka HV19/1

Vysokonapěťová zapalovací jednotka optimalizovaná pro hořák CP450G

1640.xx

Strojní hořák CP 455G_386mm

Kapalinou chlazený 450A hořák využívající technologii DualGas pro CNC plasmové systémy řady CEBORA HQC.

Objednací čísla:
1642.05 - 5,0m // 1642.07 - 7,5m // 1642.09 - 9,0m // 1642.12 - 12,0m

1642.xx

Strojní hořák CP 455G_294mm

Kapalinou chlazený 450A hořák využívající technologii DualGas pro CNC plasmové systémy řady CEBORA HQC.

Objednací čísla:
1640.05 - 5,0m // 1640.07 - 7,5m // 1640.09 - 9,0m // 1640.12 - 12,0m

Funkční příslušenství

460.01

Panel HQCT

Touch-screen HQCT panel pro zapojení do systémů které neužívají automatickou jednotku APGC

425

SET připojení Analogového interface

Kompletní sada připojení povelového kabelu od CNC 2D řezacího stolu do Generátoru

Propojovací svazky hadic a kabelů

1189.xx

(A) Propojovací datový kabel

Datový kabel mezi Generátor a jednotku jednotku managementu průtoků technických plynů PGC-D nebo APGC.

Objednací čísla:
1189.01 - 1,5m // 1189.10 - 12,0m // 1189.20 - 18,0m

1169.xx

(B) Svazek napájení

Silový svazek napájení mezi Generátor a zapalovací jednotku HV19/1.

Objednací čísla:
1169.01 - 6,0m // 1169.02 - 9,0m // 1169.10 - 12,0m // 1169.20 - 18,0m // 1169.30 - 27,0m // 1169.60 - 30,0m

1166.xx

(D) Svazek hadic

Svazek hadic mezi jednotku managementu průtoků technických plynů PGC-D, nebo APCG a Ventilovou jednotku.

Objednací čísla:
1166.01 - 6,0m // 1166.02 - 9,0m // 1166.10 - 12,0m // 1166.20 - 20,0m // 1166.25 - 25,0m // 1166.30 - 30,0m

1199.xx

(E) Kabel k panelu HQCT

Datový kabel mezi Generátor a panel HQCT.

Objednací čísla:
1199.00 - 5,0m // 1199.20 - 10,0m

1177.xx

(F) Propojovací povelový kabel

Povelový kabel mezi Generátor a řídící systém CNC 2D řezacího stolu

Objednací čísla:
1177.05 - 5,0m // 1177.10 - 10,0m // 1177.15 - 15,0m // 1177.20 - 20,0m


Komponenty

(1) Generátor PLASMA PROF

(2) Jednotka managementu průtoků technických plynů.

Varianta 1: Digitální Jednotka PGC-D s ručním nastavením průtoků. Lze nasadit bez softwarové podpory systému výrobcem CNC 2D řezacího stolu. 

Varianta 2: Plně automatická Jednotka APGC. Komunikuje přímo s řízením CNC 2D řezacího stolu a ten jednotku APCG také kompletně nastavuje. K tomu je nezbytná podpora systému přímo výrobcem řezacího stolu.

(3) Přídavná jednotka PGC-H2 pro řezání technickým plynem s vysokým obsahem vodíku.

(4) Jednotka pro WSC systému sekundární ochrany vodní mlhou.

(5) Čerpadlo deionizované vody s nanofiltrem WSC-PVhodné k připojení k jednotce WSC, pokud kvalita vody nebo stálost tlaku v řadu nedosahuje předepsaných hodnot. 

(6) Zapalovací jednotka HF. Připojuje svařovací hořák CP450G, pro který generuje vysokonapětový zápal plasmy.

Varianta 1: HF19.1 pro standardní aplikace.

Varianta 2: HF19.PVC integrující ventil pro jednu plynovou cestu. Řešení omezuje použitelnost jen na jeden druh řezacího plynu, ale nemusí se instalovat velnilová jednotka (7).

(7) Ventilová jednotka PVC.

(8) Touch-screen panel HQCT pro vzdálené ovládání.

(9) Hořák CP450G, nebo jiný kompatibilní hořák CEBORA CP.

 


Propojovací kabely

(A) Datový kabel mezi Generátor (1) a jednotku managementu průtoků technických plynů (2). Standardní varianty délky kabelů jsou 1,5 / 12,0 / 18,0m.

(B) Silový svazek napájení mezi Generátor (1) a zapalovací jednotku (6)Standardní varianty délky kabelů jsou 6,0 / 9,0 / 12,0 / 18,0 / 27,0 / 30,0m. 

(C) Silový svazek plasmového hořáku (9)Standardní varianty délky svazku jsou 1,5 / 5,0 / 7,5 / 9,0 / 12,0m

(D) Svazek hadic mezi jednotku managementu průtoků technických plynů (2) a Ventilovou jednotku PVC (7)Standardní varianty délky kabelů jsou 6,0 / 9,0 / 12,0 / 20,0 / 25,0 / 30,0m. 

(E) Datový kabel mezi Generátor (1)panel HQCT (8)Standardní varianty délky kabelů jsou 5,0 / 10,0m.

(F) Komunikační linka mezi Generátorem (1) a Řízením CNC 2D řezacího stolu. Varianty komunikace jsou Analog / CanOpen / ProfiBus / DeviceNet / EtherCat. Nutno zvolit před objednáním - tovární úprava.

 

        koncepcni-schema1.jpg

PROVOZNÍ VÝKONY

HODNOTA

Rozsah stabilního výstupu proudu

10 - 180A
Řízení výkonu Plynulá elektronická regulace po 1A
Dovolené zatížení ve 100% desetiminutového zátěžového cyklu 
180A
Provozní zatížitelnost * 24/7
UHLÍKATÁ OCEL (Fe)
Minimální síla materiálu pro čistý řez _ Síla materiálu <> Rychlost řezu <> Výkon plasmy ** 1mm <> 3,8m/min <> 40A
Typický produktivní řez _ Síla materiálu <> Rychlost řezu <> Výkon plasmy ** 15mm <> 1,95m/min <> 180A
Maximální síla materiálu pro čistý řez _ Síla materiálu <> Rychlost řezu <> Výkon plasmy ** 50mm <> 0,28m/min <> 180A
Maximální síla propichování materiálu v ploše (efektivní propal) ** 40mm
Značení argonem <> Rychlost značení <> Výkon plasmy ** 2,5m/min <> 18A
CHROMNIKLOVÁ OCEL (CrNi, CrMo)
Minimální síla materiálu pro čistý řez _ Síla materiálu <> Rychlost řezu <> Výkon plasmy ** 1mm <> 2,8m/min <> 30A
Typický produktivní řez _ Síla materiálu <> Rychlost řezu <> Výkon plasmy ** 15mm <> 0,8m/min <> 180A
Maximální síla materiálu pro čistý řez _ Síla materiálu <> Rychlost řezu <> Výkon plasmy ** 40mm <> 0,3m/min <> 180A
Maximální síla propichování materiálu v ploše (efektivní propal) ** 30mm
Značení argonem <> Rychlost značení <> Výkon plasmy ** 1,5m/min <> 18A
HLINÍKOVÉ SLITINY (AlMg, AlSi, AlCu)
Minimální síla materiálu pro čistý řez _ Síla materiálu <> Rychlost řezu <> Výkon plasmy ** 1mm <> 5,5m/min <> 45A
Typický produktivní řez _ Síla materiálu <> Rychlost řezu <> Výkon plasmy ** 15mm <> 1,5m/min <> 180A
Maximální síla materiálu pro čistý řez _ Síla materiálu <> Rychlost řezu <> Výkon plasmy ** 40mm <> 0,4m/min <> 180A

Maximální síla propichování materiálu v ploše (efektivní propal) **

30mm

Značení argonem <> Rychlost značení <> Výkon plasmy **

2m/min <> 18A

TECHNOLOGIE PLASMY

HODNOTA
Doporučený hořák CEBORA  CP 455G
Technologie plasmového hořáku (patentováno CEBORA S.p.A.) Dual Gas Thermodynamic Focus
Způsob stabilizace plasmového paprsku (patentováno CEBORA S.p.A.) Digitální zpětnovazebná stabilizace HQC

Přesnost řezu podle mezinárodního referenčního standardu ISO 9013

Třída 2
Řezání uhlíkatých a názkolegovaných ocelí - technické plyny Vzduch / Kyslík / Dusík
Řezání chromniklových ocelí - technické plyny Dusík / směs F5 / směs H35
Řezání slitin hliníku včetně hořčíkových - technické plyny Vzduch / Dusík / směs H35
Podržení oblouku při řezání perforovaných plechů Maximálně 5,9sec mezera
Kontrola opotřebení činných dílů hořáku Digitální matematickým algoritmem
Požadovaný pracovní tlak technických plynů MPa
HUMAN INTERFACE A KONEKTIVITA S 2D ŘEZACÍM STOLEM HODNOTA 
Human interface obecně (rozhraní člověk/stroj) Barevný dotykový displej + otočné voliče
Human interface rozšířené (rozhraní člověk/stroj) Synergická plnohodnotná tovární přednastavení
Human interface manuální ovládání (rozhraní člověk/stroj) Ano
Analogový Interface (rozhraní stroj/stroj) Start / Stop / Potvrzení oblouku / Značení / Řez
Digitání Interface CanOpen / ProfiBus / DeviceNet / EtherCat (rozhraní stroj/stroj) Podpora protokolu v průmyslovém standardu
Bezpečnostní nezávislý povel Emergency STOP (rozhraní stroj/stroj) Zvláštním analogovým výstupem
ENERGIE A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě standardní (možnosti vnitřního přepojení jsou i na 3x220 / 230V, 3x415 / 440V) 3x400V 50/60Hz
Splnění normy omezující průmyslové rušení napájecí sítě (PFC) ANO
Jištění v rozvaděči (při 3x400V 50/60Hz) 80A
Maximální instalační příkon 20kW

Spotřeba energie při vydaném výkonu 180A

40kVA
Třída krytí  IP 21S
ROZMĚRY A HMOTNOST HODNOTA 
Výška *** 1310 mm
Šířka 750 mm
Hloubka

1370 mm

Hmotnost *** 380kg

 

8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

** Technologie poskytuje velké množství variant kombinací použitelných výkonů plasmy, technických plynů a rychlostí řezu. Pro neuvedené materiály je třeba hodnotu zjistit dotazem našeho technického oddělení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je typická hodnota.

 

...Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.