Zadejte kód

Pro zapojení do 2D pálících systémů, které nedisponují plnými možnostmi ovládání funkcí stroje prostřednictvím Interface, je možné připojit pokročilý Touch-screen HQCT panel. Tak je možné veškeré ovládání přepístit například ke kontrolní obrazovce 2D pálícího stroje, což zvyšuje uživatelský komfort.