Zadejte kód

 

Základní prvky

Zelené podbarvení značí prvek, který je nezbytný pro funkci stroje a musí být vždy zvolen. Prvky takto označené nemají žádné další varianty, které lze volit u prvků se žlutým podbarvením.

 

Volba možné varinaty

Žluté podbarvení značí prvek nezbytný pro funkci stroje. Tyto prvky se často vyskytují v několika variantách a platí, že výběrem varianty lze konfigurovaný stroj optimalizovat pro konkrétní použití.

 

Volné vybavení

Šedé podbarvení značí prvek či díl, který není nezbytný pro fukci stroje jako takového. Tyto prvky zvyšují uživatelský komfort, rozšiřují funkcionalitu, nebo jde o prvky související se zapojením stroje.

...Určením stroje je nejnáročnější práce průmyslu při svařování metodou MIG/MAG. Tento zdroj představuje zcela novou konstrukční architekturu, která splňuje ty nejpřísnější požadavky na výkon a spotřebu v průmyslovém prostředí. Robustní konstrukce, kompletně vyrobená z pozinkované oceli, odolá i nejtěžším podmínkám.

 

  • CEBORA SYNSTAR 400 TS je invertorový generátor pro svařování metodou MIG/MAG. Výstupní proud 10 - 400A je k dispozici při maximální energetické účinnosti. Zdroj je navržen pro nejnáročnější svařovací práce a svou konstrukcí umožňuje dosáhnout maximálního výkonu 400A i při 100% zatížení, což z něj dělá bezkonkurenční zařízení ve své třídě. Stabilita výstupního napětí je vyšší, nežli 99,8%, regulace je možná přesností 1A.
  • Zdroj je vybaven odděleně chlazenou výkonovou elektronikou. Proudění vzduchu zajišťují ventilátory uvnitř chladicího tunelu, což zajišťuje dokonalé odělení elektroniky a zamezí se tak kontaminaci vodivým prachem. V zájmu zvýšení energetické účinnosti má ventilátor vhánějící do generátoru vzduch proměnlivé otáčky v závislosti na teplotě chlazených silových prvků.
  • V základu je součástí konfigurace i inovovaný čtyř kladkový podavač svařovacího drátu oddělený od těla zdroje, dále chladící agregát se zvýšeným chladícím výkonem zdvojeným ventilátorem a také přepravní vozík pro lepší manipulaci se zdrojem.
  • Svařování obalenou elektrodou - MMA je pro tento generátor spíše doplňková možnost, přesto ale překvapí systémem omezujícím "foukání oblouku". Mnohé užité funkce jsou společností CEBORA patentovány.
  • Standardem jsou režimy MIG Short a MIG Manual. V prvním případě se jedná o zkratový režim se synergickým programem a naprogramovaným vztahem mezi napětím a proudem. V druhém případě jde o manuální zkratový režim s nezávislým nastavením rychlosti podávání drátu a napětí s možností nastavení počáteční synergie.
  • Obsahuje také důmyslně sestavené synergické programy, které se postarají správné nastavení automaticky po zadání základních údajů materiálu, jeho síle poloze svařování. Synergické programy jsou snadno modifikovatelné. Kalibrace systému pak umožňuje také úplné nastavení všech parametrů svařování procesních proměnných, jako například nastavení vlastností svařovacího hořáku.
  • Na objednávku lze invertor vybavit speciální funkcionalitou pro pulzní svařování MIG Pulse, nebo MIG Double Pulse. Tyto funkce májí velký význam při svařovacích aplikacích, které kladou nároky na nízké tepelné ovlivnění základního materiálu. Výsledkem je perfektní vzhled svarů typickou kresbou. 
  • Uživatelské rozhraní tvoří integrovaný barevný dotykový LCD displej rozměru 5,0'' a jeden otočný ovladač funkcí kliku. Displej zobrazuje kontextové menu, nastavení parametrů je ulehčeno přehlednou animací nastavovaných parametrů. Kalibrovaný systém měření napětí proudu má přesnost 1%. Port USB pro zálohování dat aktualizaci softwaru je užitečným doplňkem. Zařízení podporuje dálkové ovládání UP/DOWN rukojeti hořáku.

 


 

Hlavní výhody

√  Vysokofrekvenční generátor typu Invertor plochou křivkou dovoleného zatížení.

√  Silové prvky generátoru striktně oddělené od řídící elektroniky pro zvýšení životnosti spolehlivosti.

√  Vysoká energetická účinnost generátoru teplotně řízený chladící systém dále snižující spotřebu energie.

√ Inovovaný čtyř kladkový podavač drátu (průměr kladek 37 mm), všechny kladky jsou hnané dvojitým přítlakem. Snadná výměna kladek dle typu průměru drátu.

 Vybaveno chladícím agregátem se zvýšeným chladícím výkonem a zdvojeným ventilátorem. Snadno odnímatelná chladicí mřížka.

  Dodáváno přepravním vozíkem, zemnicím kabelem (délka 3,5 - průřez 70 mm2).

Možnosti zařízení hlediska užívání technologie

 Přehledný digitalizovaný ovladač s dotykovým displejem a centrálním otočným ovladačem.

  Konstrukce navržená pro nejtěžší svařovací práce s maximálním výkonem i při 100% zatížení.

  Obsahuje programy pro dráty 0,8/1,0/1,2/1,6mm a pulzní synergické programy.

√  Možnost rychlé aktualizace firmwaru přes USB port, nebo port RS 232.

  Účinná pomoc svářečům při nastavování optimálních strategií díky důmyslným synergickým programům.

Zdroj se základním vybavením

382

MIG SYNSTAR 400 TS

Kompletní základ připravený k dodatečné konfiguraci

(( 1 )) V základu dodáváno s přepravním vozíkem, zemnícím kabelem a odděleným podavačem studeného drátu
(( 2 )) Zdroj je v základu vybaven i chladícím agregátem
(( 3 )) Možnost výběru funkcionality pro MIG pulzní svařování
(( 4 )) Dodatečný výběr technologických prvků, dalšího příslušenství a doplňků

Technologické prvky

238

Rozšíření o funkci MIG Pulse

Rozšíření funkcionality o speciální funkci pro pulzní svařování - MIG Pulse

(( √ )) Funkce pro svařovací aplikace, které kladou nároky na nízké tepelné ovlivnění materiálu
(( Kombinace )) Lze doplnit o funkci MIG Double Pulse (813)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Instalováno přímo výrobcem před dodáním zdroje

813

Rozšíření o funkci MIG Double Pulse

Rozšíření funkcionality o speciální funkci pro pulzní svařování - MIG Double Pulse

(( √ )) Funkce vhodná pro svařovací aplikace, kladoucí nároky na nízké tepelné ovlivnění materiálu
(( Kombinace )) Nutné vždy objednat v kombinaci s funkcí MIG Pulse (238)
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Instalováno přímo výrobcem před dodáním zdroje

Volitelné vybavení

647

Redukční ventil pro CO2

Lahvový ventil pro redukování průtoku CO2

(( √ )) Ventil je vybaven vstupním manometrem (tlak v láhvi) a výstupním manometrem (průtok plynu v litrech/min)
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Redukční ventil je osazen připojovacím závitem G 3/4″

631

Redukční ventil pro Argon/Směsné plyny

Lahvový ventil pro redukování průtoku připojeného Argonu, a nebo jiných směsný plynů

(( √ )) Ventil je vybaven vstupním manometrem (tlak v láhvi) a výstupním manometrem (průtok plynu v litrech/min)
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Redukční ventil je osazen připojovacím závitem W21.8x1/14″

2069.XX

Kabelové propojení mezi podavačem studeného drátu a zdrojem

Kabelové propojení pro připojení odděleného podavače studeného drátu ke zdroji svařování, pruřez 70mm2

(( √ )) Vhodné v případech, kdy je žádoucí umístit podavač studeného drátu do větší vzdálenosti od zdroje svařování
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Dodání v šesti možných délkách - 2069.05 - 1,5 m // 2069 - 5 m // 2069.10 - 10 m // 2069.15 - 15 m // 2069.20 - 20 m // 2069.25 - 25 m
(( Stav )) Možné objednat dodatečně a kdykoliv připojit

2053

Redukce pro připojení hořáku s funkcí UP/DOWN

Redukce pro připojení hořáku s funkcí UP/DOWN z konektory 10 na 19PIN

(( √ )) Vhodné v případech, kdy je hořák UP/DOWN osazen konektorem 19PIN
(( Kombinace )) Nejsou
(( Možnosti )) Nejsou
(( Stav )) Možné objednat dodatečně a kdykoliv připojit

Svařovací hořáky

36KD

Binzel MB GRIP 36 KD

Vzduchem chlazený hořák MIG/MAG s optimalizovaným systémem chlazení a krátkou ergonomickou rukojetí

(( √ )) Kulový kloub mezi kabelovým svazkem a rukojetí hořáku s optimálním úhlem pro perfektní manipulaci
(( Zatížení při 60% )) CO2 - 320A / Směsný plyn - 290A
(( Možnosti )) Možnost dodání ve třech základních délkách - 3, 4 a 5 metrů, případně doplnění o funkci UP/DOWN
(( Stav )) Osazeno EURO koncovkou, optimalizováno pro průměr drátu 0,8 - 1,2mm

G501

Binzel MB GRIP 501

Kapalinou chlazený hořák MIG/MAG s optimalizovaným systémem chlazení a krátkou ergonomickou rukojetí

(( √ )) Kulový kloub mezi kabelovým svazkem a rukojetí hořáku s optimálním úhlem pro perfektní manipulaci
(( Zatížení při 100% )) CO2 - 550A / Směsný plyn - 500A
(( Možnosti )) Možnost dodání ve třech základních délkách - 3, 4 a 5 metrů, případně doplnění o funkci UP/DOWN
(( Stav )) Osazeno EURO koncovkou, optimalizováno pro průměr drátu 1,0 - 1,6mm

G501D

Binzel MB GRIP 501 D

Kapalinou chlazený hořák MIG/MAG s optimalizovaným systémem chlazení a krátkou ergonomickou rukojetí

(( √ )) Kulový kloub mezi kabelovým svazkem a rukojetí hořáku s optimálním úhlem pro perfektní manipulaci
(( Zatížení při 100% )) CO2 - 500A / Směsný plyn - 450A
(( Možnosti )) Možnost dodání ve třech základních délkách - 3, 4 a 5 metrů, případně doplnění o funkci UP/DOWN
(( Stav )) Osazeno EURO koncovkou, optimalizováno pro průměr drátu 1,0 - 1,6mm

G401D

Binzel MB GRIP 401 D

Kapalinou chlazený hořák MIG/MAG s optimalizovaným systémem chlazení a krátkou ergonomickou rukojetí

(( √ )) Kulový kloub mezi kabelovým svazkem a rukojetí hořáku s optimálním úhlem pro perfektní manipulaci
(( Zatížení při 100% )) CO2 - 400A / Směsný plyn - 350A
(( Možnosti )) Možnost dodání ve třech základních délkách - 3, 4 a 5 metrů, případně doplnění o funkci UP/DOWN
(( Stav )) Osazeno EURO koncovkou, optimalizováno pro průměr drátu 0,8 - 1,2mm

E36

Binzel MB EVO 36

Vzduchem chlazený hořák MIG/MAG s optimální polohou tlačítek a plochou rukojetí pro precizní ovládání

(( √ )) Rukojeť v 2-komponentním robustním a ergonomickém provedení s promyšlenou konstrukcí kulového kloubu
(( Zatížení při 60% )) CO2 - 320A / Směsný plyn - 290A
(( Možnosti )) Možnost dodání ve třech základních délkách - 3, 4 a 5 metrů, případně doplnění o funkci UP/DOWN
(( Stav )) Osazeno EURO koncovkou, optimalizováno pro průměr drátu 0,8 - 1,2mm

E501

Binzel MB EVO 501

Kapalinou chlazený hořák MIG/MAG s optimální polohou tlačítek a plochou rukojetí pro precizní ovládání

(( √ )) Rukojeť v 2-komponentním robustním a ergonomickém provedení s promyšlenou konstrukcí kulového kloubu
(( Zatížení při 100% )) CO2 - 550A / Směsný plyn - 500A
(( Možnosti )) Možnost dodání ve třech základních délkách - 3, 4 a 5 metrů, případně doplnění o funkci UP/DOWN
(( Stav )) Osazeno EURO koncovkou, optimalizováno pro průměr drátu 1,0 - 1,6mm

E501D

Binzel MB EVO 501 D

Kapalinou chlazený hořák MIG/MAG s optimální polohou tlačítek a plochou rukojetí pro precizní ovládání

(( √ )) Rukojeť v 2-komponentním robustním a ergonomickém provedení s promyšlenou konstrukcí kulového kloubu
(( Zatížení při 100% )) CO2 - 500A / Směsný plyn - 450A
(( Možnosti )) Možnost dodání ve třech základních délkách - 3, 4 a 5 metrů, případně doplnění o funkci UP/DOWN
(( Stav )) Osazeno EURO koncovkou, optimalizováno pro průměr drátu 1,0 - 1,6mm

E401

Binzel MB EVO 401

Kapalinou chlazený hořák MIG/MAG s optimální polohou tlačítek a plochou rukojetí pro precizní ovládání

(( √ )) Rukojeť v 2-komponentním robustním a ergonomickém provedení s promyšlenou konstrukcí kulového kloubu
(( Zatížení při 100% )) CO2 - 450A / Směsný plyn - 400A
(( Možnosti )) Možnost dodání ve třech základních délkách - 3, 4 a 5 metrů, případně doplnění o funkci UP/DOWN
(( Stav )) Osazeno EURO koncovkou, optimalizováno pro průměr drátu 0,8 - 1,2mm

E401D

Binzel MB EVO 401 D

Kapalinou chlazený hořák MIG/MAG s optimální polohou tlačítek a plochou rukojetí pro precizní ovládání

(( √ )) Rukojeť v 2-komponentním robustním a ergonomickém provedení s promyšlenou konstrukcí kulového kloubu
(( Zatížení při 100% )) CO2 - 400A / Směsný plyn - 350A
(( Možnosti )) Možnost dodání ve třech základních délkách - 3, 4 a 5 metrů, případně doplnění o funkci UP/DOWN
(( Stav )) Osazeno EURO koncovkou, optimalizováno pro průměr drátu 0,8 - 1,2mm

PRACOVNÍ VÝKONY

HODNOTA

Rozsah stabilního výstupu proudu (MIG/MAG, MMA)

10 - 400 A

Provozní zatížitelnost *

24/7
Řízení výkonu Plynulá elektronická regulace po 1A
Dovolené zatížení ve 100% desetiminutového zátěžového cyklu (MIG/MAG) 400 A
Dovolené zatížení ve 100% desetiminutového zátěžového cyklu (MMA) 380 A
Použitelné průměry svařovacího drátu (Fe)(mm)

0,8/1,0/1,2/1,6

Použitelné průměry svařovacího drátu (Al)(mm)

1,0/1,2

Použitelné průměry svařovacího drátu (Inox)(mm)

0,8/1,0/1,2

Použitelné průměry svařovacího drátu (Trubičkové)(mm)

1,2

Použitelné cívky svařovacího drátu D 300, hmotnost 18 Kg

FUNKČNÍ ŘEŠENÍ

HODNOTA
Svařovací hořák - Připojení Hořák 3 - 5 m, EURO koncovka
Svařovací hořák - Způsob jeho chlazení Kapalinou
Svařovací hořák - Možnost ovládání z těla hořáku ANO
Koncepční řešení podavače svařovacího drátu Oddělený podavač
Počet podávacích kladek x počet hnaných kladek 4x4
FUNKCIONALITA, HUMAN INTERFACE A KONEKTIVITA HODNOTA 
Elektronická synergie ANO
Možnost pulzního režimu ANO (za příplatek)
Funkce 2/4 Takt ANO
Programy ANO
Dofuk plynu nastavitelný ANO
Bodovací režim ANO
Human interface obecně (rozhraní člověk/stroj) Barevný dotykový displej + otočný volič
Machine interface LOCAL (rozhraní stroj/stroj) 1 x USB, nebo RS 232
ENERGIE A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTA 
Napájení ze sítě standardní 3x400V 50/60 Hz
Splnění normy omezující průmyslové rušení napájecí sítě (PFC) ANO
Jištění v rozvaděči 25 A
Účinnost >85%
Spotřeba naprázdno <50W
Spotřeba energie při vydaném výkonu svářečky 400 A (MIG/MAG) 17,5 KVA
Třída krytí (Tělesa > 12,5mm + odolné kapající vodě) IP 23 S
ROZMĚRY A HMOTNOST HODNOTA 
Výška 1398 mm
Šířka 527 mm
Hloubka 1078 mm
Hmotnost 111 kg

 

8/5 = zatížení v jedné směně /// 16/6 = průmyslové zatížení /// 24/7 = nepřetržité zatížení.

** Technologie poskytuje velké množství variant kombinací použitelných výkonů plasmy, technických plynů a rychlostí řezu. Pro neuvedené materiály je třeba hodnotu zjistit dotazem našeho technického oddělení.

*** Data nelze poskytnout zcela přesně, protože jsou závislá na zvolené konfiguraci stroje. Uvedena je typická hodnota.

 

...Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění.