Zadejte kód

...Digitální jednotka řízení průtoku technických plynů APGC je jednou ze dvou možných jednotek, které řídí průtok technických plynů v CNC plasmových systémů řady CEBORA HGC. Jednotka je připravena pro připojení plynů stlačeného vzduchu, kyslíku (O2), dusíku (N2), argonu (Ar), vodíkových plynů (H35, F5).

 

  • Digitální jednotka APGC je dokonale optimalizovaným prvkem managementu technických plynů, který zároveň integruje uživatelské rozhraní (human interface) obsluhy a celého CNC plasmového systému CEBORA. Obsluha používá dotykový barevný displej, který zobrazuje přednastavené synergické hodnoty v závislost na prvotní volbě řezaného materiálu a použitých technických plynů.
  • Čtyři ruční voliče průtoku technických plynů sytí plasmový hořák exaktně připravenými plyny ve dvou na sobě nezávislých cestách. Primární je plyn řezací, který je připraven k ionizaci v plasmovém hořáku a ze kterého vznikne plasmový paprsek. Sekundární je plyn ochranný, který izoluje plasmový maprsek s teplotou asi 20 000°C od činných dílů hořáku a zároveň ho fokusuje. Jak primární, tak sekundární plynová cesta dále další dva ventily, kde se nastavují hodnoty platné pouze pro zapalování oblouku a pro pripíchnutí plného materiálu. 
  • Podstatnou funkcí jednotky PGC-D je automatické nastavení průtoku a typu plynů, při značení materiálů tepelným ovlivněním povrchu řezaného materiálu. Tato funkce je ovládána buď vzdáleným povelem z CNC 2D řezacího stolu, nebo ji lze aktivovat ručně přímo povelem skrze dotykový displej. Jednotka PGC-D nastavuje průtoky a druhy plynů potřebných pro značení zcela automaticky. Při následném řezání jsou tedy použity ty hodnoty nastavení a kombinace technických plynů, které zobrazuje displej jednotky.

 


 

Hlavní výhody

  Plnobarevný dotykový displej průmyslové kvality.

  Jednoduchá obsluha díky synergickým programům.

  Manuální nastavení průtoků plynů je softwarově spojeno se zobrazením šipek na displeji, které jasně a srozumitelně navádějí obsluhu. Správné nastavení průtoků je otázkou dvaceti sekund.

  Přesnou informaci o momentálním průtoku plynů zobrazuje displej.

Možnosti

√  Zpracování stlačeného vzduchu, kyslíku (O2), dusíku (N2), argonu (Ar).

√  Lze připojit jednotku PGC-H2 pro řízení průtoku plynů s vysokým obsahem vodíku (H35, F5).

 Přepínání mezi řezáním a značením je možné automaticky, vzdáleným povalem řídícího systému CNC 2D řezacího stolu, nebo lze povel k přepnutí vydat ručně. Nastavení plynů pro značení je vždy automatizované.

  Vnitřní MENU přehledně nabízí všechny relevantní možnosti. Synergické funkce obsluhu usnadňuje.

 

Jednotka APGC