TIG SOUND AC-DC 2240/M - CEBORA - Svařování

TIG SOUND AC-DC 2240/M - CEBORA - Svařování

Katalog

TIG SOUND AC-DC 2240/M

2240

 

TIG SOUND 2240/M je invertorový zdroj. Konstrukce generátoru a pojetí uživatelského rozhraní vychází z konceptu CEBORA 2000RANGE. Použité výkonové polovodiče zpracovávají vygenerované napětí/proud podle pokynů řídícího procesoru.

Speciální modul vytváří v režimu AC ideálně hranatou periodu dále upravitelnou pulzací. 

 

SVÁŘEČSKÁ A UŽIVATELSKÁ CHARAKTERISTIKA

TIG SOUND 2240/M je špičkové zařízení které disponuje všemi funkcemi potřebnými pro TIG svařování stejnosměrným a střídavým proudem. Dálkové ovládání z rukojeti hořáku podporuje stroj pro hořáky typu UP/DOWN i pro otočné ovladače potenciometrem.

 

Navíc je možné doplnit stroj o velmi praktické a osvědčené nožní ovládání proporcionálního typu. Exaktně lze nastavit intenzita zapalovacího napětí, to ocení uživatelé zejména při svařování mimořádně tenkých materiálů, kde jinak dochází k částečnému poškození svařovaného materiálu. Zdroj je plně pulzní a frekvenci pulsace lze nastavit v rozpětí 0,16 - 250Hz. V režimu pulzace má stroj vynikající vlastnosti především díky optimalizovanému průběhu tvaru pulzu, který je také ovládán procesorem. Tím je minimalizován jev přebíhání oblouku při poklesu proudu pod hodnotu vhodnou pro daný průměr elektrody. Stejné vlastnosti poskytuje výstup AC, navíc je však možné měnit frekvenci základní půlvlny v rozmezí 50 - 100Hz. Pro svařování obalenou elektrodou - metoda MMA je stroj vybaven účelovým programem, který přehodnotí výstup svářecího proudu tak, aby vyhovovalvysoce jakostnímu MMA svařování elektrodou do 3,2mm. Pro MMA svařování je k dispozici jednoduchý dálkový ovladač.

 

NASAZENÍ

Stroj je určen pro vysoce profesionální nasazení při náročných pracích při svařování vysocelegovaných ocelí a při svařování lehkých kovů, zejména pak hliníku a jeho slitin. Samozřejmě že svařuje celé spektrum kovů svařitelných metodou TIG DC a TIG AC. Maximální výkon 200A při dovoleném zatížení 30% umožňuje použití při výrobním svařování lehkého a středního typu. Optimální nasazení je v oblasti svařování proudy do 180A. Inverter 2240/M je mimořádně vhodný pro lehké výrobní svařování, pro opravárenské provozy a zámečnické provozy. Schopnost svařování metodou MMA proudy do 140A potvrzuje vysokou technickou úroveň zařízení. Kvalita výstupního oblouku při MMA je výborná stejně jako při svařování TIG.