TIG SOUND AC-DC 1531/M - CEBORA - Svařování

TIG SOUND AC-DC 1531/M - CEBORA - Svařování

Katalog

TIG SOUND AC-DC 1531/M

 

1531

TIG SOUND AC/DC1531/T je technicky vyspělý

invertorový zdroj, který je vybaven všemi potřebnými funkcemi

pro TIG DC , TIG AC svařování a svařování obal. Elektrodou

MMA. Zdroj je plně pulsní při výstupním proudu DC i

výstupním proudu AC. Speciální polovodičový modul vytváří v

režimu AC ideálně hranatou periodu dále upravitelnou pulzací.

Frekvenci pulsace lze nastavit v rozpětí 0,16 - 250Hz. Dále je

možné regulovat vrchní a spodní proudovou hladinu pulsního

oblouku. Digitální zpětnovazebné řízení CEBORA ADC (Active

Dynamic Control) zaručuje perfektní stabilitu oblouku .

- Uživatelské rozhraní tvoří integrovaný plně digitální kontrolní

panel. Všechny funkce jsou přehledně uspořádané tak, aby bylo

možné provést přímo z panelu provést i nastavení velmi

sofistikovaných funkcí.

 

UŽIVATELSKÁ CHARAKTERISTIKA

- TIG SOUND AC/DC 1531/T je určen pro profesionální

nasazení při širokém spektru prací. Malý maximální výkon

umožňuje použití při velmi lehkém svařování v oblasti

montážního svařování. Optimální nasazení je v oblasti svařování

proudy do 120A.

- Stroj podporuje dálkové ovládání z rukojeti hořáku nebo velmi

praktické a osvědčené nožní ovládání proporcionálního typu. Pro

svařování obalenou elektrodou je stroj vybaven účelovým

programem, který přehodnotí výstup svářecího proudu tak, aby

vyhovoval vysoce jakostnímu MMA svařování elektrodou do

3,2mm. Pro MMA svařování je k dispozici jednoduchý dálkový

ovladač.