CP 91 - CEBORA - Svařování

CP 91 - CEBORA - Svařování

Katalog

CP 91

CP 91

 

Hořák CEBORA CP 91 je nyní nahrazen hořákem CP 101

 

CP 91 je speciální hořák navržený s ohledem na perfektní dostupnost při řezání. Dlouhá tryska s vnějším průměrem pouhých 9,3mm je chráněna tenkým kovovým krytem proti poškození odletujícím kovem. Tato unikátní konstrukce v kombinaci s ergonomicky tvarovanou rukojetí zajišťují u takto výkonného hořáku nadstandartní dostupnost k řezanému materiálu. Rozsah výkonu je zárukou velké univerzálnosti strojů, které mají CP 91 osazený. 


- CP 91 používá v praxi osvědčený systém plynového vedení CEBORA rozvětvený MonoGas, kdy je přiveden plyn do hlavice jedinou cestou, která funguje zároveň jako chlazení proudového vodiče. V hlavici je tento plyn striktně rozdělen na zplazmovací a chladící část. Za pomocí aktivního difuzoru je ještě usměrňována část toku plynu na formovací. To znamená, že rotuje pod daným úhlem okolo pracovního plazmového oblouku a stabilizuje ho v přímém směru vzhledem k trysce. 

 

 

 

       

6061

 

10051

163

PLASMA INVERTER

6061/T

   PLASMA SOUND

   10051/T

       PLASMA PROF 163 ACC