CP 40 - CEBORA - Svařování

CP 40 - CEBORA - Svařování

Katalog

CP 40

CP 40

 

Hořák CEBORA CP40 je optimalizovaný pro nejvyšší výkonnost

ve spojení s plasmovými řezacími stroji CEBORA. 

- CP 40 je subtilní hořák se zvláštně tvarovaným ionizační prostorem

a s promyšlenou geometrií trysky. Dokonale vyvážená aerodynamika

a termodynamika plasmového oblouku umožňuje pracovat i minimálním

výkonem 5A. Schopnost udržet koncentrovaný oblouk při tak nízkém

výkonu dává perfektní výsledky řezání velmi tenkých materiálů

tryskou o průměru 0,7mm. Tento průměr trysky nabízí vyjímečně tenkou

řeznou spáru v kombinaci s minimální tvorbou okují. 
- CP 40 používá v praxi osvědčený systém plynového vedení CEBORA 
rozvětvený MonoGas, kdy je přiveden plyn do hlavice jedinou cestou, která funguje zároveň jako chlazení proudového vodiče. V hlavici je tento plyn striktně rozdělen na zplazmovací a chladící část. Za pomocí aktivního difuzoru je ještě usměrňována část toku plynu na formovací. To znamená, že rotuje pod daným úhlem okolo pracovního plazmového oblouku a stabilizuje ho

v přímém směru vzhledem k trysce. 

 

- CP 40 nenahrazuje žádný dříve vyráběný hořák. 
- CP 40 není vhodný pro použití s plasmovými zdroji jiných značek většinou díky nedostatečné kvalitě silového výstupu těchto zdrojů. 


CP 40 je osazován standardně na těchto plasmových strojích CEBORA: 

 

3035


POWER PLASMA 3035/M