CP 162 - CEBORA - Svařování

CP 162 - CEBORA - Svařování

Katalog

CP 162

 

 

Speciální zcela inovovaný zapalovací systém CEBORA používá pro zapálení pilotního oblouku speciální pneumatický systém, při kterém dojde ke přiblížení elektrody s tryskou.