CP 91 - CEBORA - Svařování

CP 91 - CEBORA - Svařování

Katalog

CP 91

CP 91

 

Hořáky CEBORA CP jsou dokonale optimalizované ze všech hledisek, pro nejvyšší výkonnost ve spojení s plasmovými řezacími stroji CEBORA. 

- CP 91 je speciální hořák navržený s ohledem na perfektní dostupnost při řezání. Dlouhá tryska s vnějším průměrem pouhých 9,3mm je chráněna tenkým kovovým krytem proti poškození odletujícím kovem. Tato unikátní konstrukce v kombinaci s ergonomicky tvarovanou rukojetí zajišťují u takto výkonného hořáku nadstandartní dostupnost k řezanému materiálu. Rozsah výkonu je zárukou velké univerzálnosti strojů, které mají CP 91 osazený. 
- CP 91 používá v praxi osvědčený systém plynového vedení CEBORA rozvětvený MonoGas, kdy je přiveden plyn do hlavice jedinou cestou, která funguje zároveň jako chlazení proudového vodiče. V hlavici je tento plyn striktně rozdělen na zplazmovací a chladící část. Za pomocí aktivního difuzoru je ještě usměrňována část toku plynu na formovací. To znamená, že rotuje pod daným úhlem okolo pracovního plazmového oblouku a stabilizuje ho v přímém směru vzhledem k trysce. 

 

 
163
PLASMA PROF

163 ACC