CP 200 - CEBORA - Svařování

CP 200 - CEBORA - Svařování

Katalog

CP 200

CP 200

 

Hořáky CEBORA CP jsou dokonale optimalizované ze všech hledisek, pro nejvyšší výkonnost ve spojení s plasmovými řezacími stroji CEBORA. 

- CP 200 je speciální hořák navržený a zkonstuovaný s ohledem na maximální výkonnost při řezání. Tento hořák nabízí max.dovolené zatížení 115A při 100%. Takové hodnotě zatížení odpovídá možnost nepřetržitého řezání materiálů o tloušťce 40 - 50mm, což je maximum dělitelné při ručním řezání. Díky vyjímečné konstrukci hlavice používá tento hořák pouze dva aktivní činné díly /elektrodu a trysku/. To zajišťuje kombinaci vysokého výkonu a nadstandartně nízkých provozních nákladů. 
- Tento hořák je samozřejmě nasazován pro nejnáročnější aplikace při ručním řezání ve výrobní sféře nebo při extrémně těžkých destrukčních pracích. 
- CP 200 využívá klasického systému vedení plynu MONOGAS. To v praxi znamená, že zplazmovací médium používá striktně oddělené vedení. Chlazení proudového vodiče, hlavice a elektrody je zajištěno uzavřeným hydraulickým okruhem. Tato vyspělá koncepce zajišťuje dokonalou stabilitu tlaku, čistotu a průtok zplazmovacího média. To má naprosto zásadní vliv na kvalitu a stabilitu oblouku. 

 

- CP 200 nepodporuje jako alternativní hořák žádný stroj CEBORA. 
- CP 200 nenahrazuje žádný starší typ hořáku CEBORA. 
- CP 200 mimo jiné kvůli specifickému zapalovacímu napětí /12 kV/ není vhodný pro použití s plasmovými zdroji jiných značek. 


CP 200 je osazován standardně pouze na stroji :163PLASMA PROF

163 ACC