PLASMA SOUND PC 10051/T - CEBORA - Svařování

PLASMA SOUND PC 10051/T - CEBORA - Svařování

Katalog

PLASMA SOUND PC 10051/T

10051

 

PLASMA INVERTER 10051/T je plazmový řezací

stroj ivertorového typu. Základem stroje je třífázový

invertor. Ten dodává elektronicky zpracované

napětí do hořáku. Celý proces generace

a zpracování napětí, ale i samotný vznik a hoření

plazmového oblouku řídí mikroprocesor.

Speciální zapalovací systém CEBORA produkuje

VF napětí, kterým se zapaluje pilotní oblouk.

Stroj je vybaven unikátním CEBORA CHECK

systémem kontroly opotřebení spotřebních

dílů. Systém "SELF RESTART PILOT"

umožňuje řezání děrovaných materiálů bez

zhášení oblouku a tedy bez nutnosti neustále

oblouk restartovat.

 

UŽIVATELSKÁ CHARAKTERISTIKA

PLASMA INVERTER 10050/T je moderní technicky dokonalé zařízení dělící

všechny vodivé materiály vzduchovou plasmou. Stroj je dokonale mobilní

pro snadné ruční přemisťování. CEBORA VF zapalovací systém vylučuje

nutnost kontaktu trysky s materiálem a tak zvyšuje významě životnost

spotřebnch dílů. Celkově lze zkonstatovat, že se jedná o spolehlivé zařízení

s vysokou užitnou hodnotou a schopností velice přesné ruční

práce. Díky unikátní kostrukci plazmových hořáků CEBORA vyniká

tento zdroj velice nízkými provozními náklady.

 

NASAZENÍ

Stroj je určen pro středně těžké a težké ruční řezání destrukčního a dílenského typu. Maximální výkon 100A dostačuje pro řezy maximálně 40mm v uhlíkové oceli, při dělení žárupevných ocelí a CrNi ocelí je třeby počítat s mírným snížením dělící schopnosti. Čistý řez lze očekávat při řezání tloušťky maximálně 22mm. Výslovně urče je stroj pro demoliční práce. Stroj je vhodný do výrobních provozů, kde se pracuje se sředně silnými a silnými materiály nebo vysocelegovanou ocelí do síly 20mm. Vhodné nasazení je také v nákladních autoservisech.

 

Strojní hořáky vhodné pro použití se zdrojem 10051:

 

  CP101 
   CP 101