PLASMA PROF 254 HQC - CEBORA - Svařování

PLASMA PROF 254 HQC - CEBORA - Svařování

Katalog

PLASMA PROF 254 HQC

254 HQC

 

PLASMA 254 HQC je špičkové průmyslové zařízení určené pro vysoce kvalitní dělení fokusovaným plazmovým paprskem. Technologie je určena pro spojení s moderními CNC systémy pro tvarové dělení kovů. Interface umožňuje plně digitální

ovládání přímo z řídícího systému CNC stroje.

Jednoduchost obsluhy je podpořena synergickými

ovládacími funkcemi. Po zadání zásadních vstupních

parametrů (druh a síla materiálu, kombinace předem

nabídnutých plynů) načte plynová jednotka

odpovídající program. Obsluha následně doreguluje

podle povelů řídícího systému průtoky plynů a jejich

správné nastavení ohlásí stroj vyrovnáním plynové

váhy na nulovou pozici.

 

PLASMA 254 HQC nabízí nejvyspělejší moderní plazmovou technologii.

V některých parametrech se kvalita řezu blíží LASER technologii, při výrazně

nižších pořizovacích i provozních nákladech. Tato plazma má zcela

nezastupitelné místo při dělení silnějších ušlechtilých ocelí a při dělení

klasické oceli dokáže v mnoha případech velmi efektivně nahradit řezání

plamenem. Tento zdroj je vhodný pro nasazení při dělení kovů od

síly 1 – 90mm. S tímto rozsahem tloušťěk dělených materiálu plně

koresponduje rozsah průměrů používaných trysek (0,8 – 2,5mm).

 

SILOVÁ A ŘÍDÍCÍ ČÁST

- Generátor o výkonu 250A s dovoleným zatížením 250A – 100%.

- Systém CHOPPER tvoří 12 polovodičových usměrňovacích prvků

- Procesorem řízená stabilizace energetického toku.

- Originální řídící systém CEBORA HQC

- CCS(Check Control System): systém kontrolních prvků ve zdrojim který

poskytuje informace o chybových stavech. Kontinuálně sleduje opotřebení aktivních dílů hořáku.

- CDM(CEBORA DEVICE MANAGER)komunikační protokol a správa firmware, rozhraní RS 232

 

OVLÁDÁNÍ

- Uživatelské rozhraní umístěné na plynové konzoli.

- Plně digitální ovládání a zobrazení nastavených parametrů pomocí LED displejů.

- Synergické nastavování řezných parametrů – unikátní systém automaticky vypočítívá veškeré paramatry ze zadaných hodnot(síla a typ materiálu).

- Signalizace optimálních hodnot průtoku řezacího i formovacího plynu.

- Submenu: nastavení funkce Corner, značení, průtoku chladící kapaliny, bodování

 

PNEUMATICKÝ SYSTÉM

- Pneumatický systém napájí hořák CP251G plyny ve čtyřech nezávislých cestách:

primární řezací plyn, primární formovací plyn, zapalovací směs, ochranný propalovací plyn

- Jako řezací a formovací plyny lze kombinovat vzduch, kyslík, dusík, speciální směs H35 (argon+vodík) pro precisní dělení vysocelegovaných ocelí a směs F5 (vodík a dusík) pro perfektní dělení hliníku.

- Třetí pneumatickou cestu tvoří odfukovací systém pro precisní propichování plného

materiálu o síle až 45 mm. Více informací o tomto unikátním systému naleznete zde...

 

Hořáky vhodné pro poiužití na zdroji PLASMA PROF 254 HQC:

 

CP251G 
 CP 251 G