PLASMA PROF 165 HQC - CEBORA - Svařování

PLASMA PROF 165 HQC - CEBORA - Svařování

Katalog

PLASMA PROF 165 HQC

165

 

PLASMA 165 HQC (High Quality Control) je špičkové průmyslové zařízení určené pro vysoce kvalitní dělení fokusovaným plazmovým paprskem. Technologie je určena pro spojení s moderními CNC systémy pro tvarové dělení kovů. Interface umožňuje plně digitální ovládání přímo z řídícího systému CNC stroje. Jednoduchost obsluhy je podpořena synergickými ovládacími funkcemi. Po zadání zásadních vstupních parametrů (druh a síla materiálu, kombinace předem nabídnutých plynů) načte plynová jednotka odpovídající program. Obsluha následně doreguluje podle povelů řídícího systému průtoky plynů a jejich správné nastavení ohlásí stroj vyrovnáním plynové váhy na nulovou pozici.

 

PLASMA 165 HQC nabízí nejvyspělejší moderní plazmovou technologii. V některých parametrech se kvalita řezu blíží LASER technologii, při výrazně nižších pořizovacích i provozních nákladech. Tento zdroj je mimořádně vhodný pro nasazení při dělení kovů od síly 3 - 20mm. Pro řezání tenčích materiálů (0,5 – 3mm) se používá speciální tryska o pr. 0,8mm a difuzor. Pro materiály 20 – 30mm je k dispozici sestava dílů s tryskou o pr.1,6mm.

 

Silová část

- Generátor o výkonu 120A s dovoleným zatížením 120A – 100%.

- Polovodičové usměrňovače 12 prvků.

- Procesorem řízená stabilizace energetického toku.

- Chlazené silové prvky oddělené od řídící elektroniky.

 

Elektronika

- Centrální mikroprocesorový řídící systém.

- Ovládací systém centralizovaný do plynové konzole. Paralelní možnost ovládání

výkonu ze zdroje, z konzole nebo přímo z řídícího systému.

- Uživatelské displeje na plynové jednotce referující o všech potřebných údajích.

- Check kontrol systém kombinovaný se základním systémem kontrolních prvků ve

zdroji vydává číselné informace o chybových stavech.

- Počítačové rozhraní RS 232 nebo USB, komunikační protokol CEBORA DEVICE.

 

 

Hořáky vhodné pro poiužití na zdroji PLASMA PROF 254 HQC:

 

CP251G 
 CP 251 G