PLASMA INVERTER SOUND 130/T - CEBORA - Svařování

PLASMA INVERTER SOUND 130/T - CEBORA - Svařování

Katalog

PLASMA INVERTER SOUND 130/T

 

PLASMA INVERTER SOUND 130/T

je plazmový řezací stroj invertorového typu. Základem stroje je třífázový invertor.Ten

dodává elektronicky zpracované napětí do hořáku. Speciální zcela inovovaný zapalo-

vací systém CEBORA používá pro zapálení pilotního oblouku speciální pneumatický

systém, při kterém dojde ke kontaktu elektrody130/T s tryskou. Při kontaktu pilotního oblouku s materiálem zareaguje magnetický senzor, přepojí póly na trysce a zapálí silový řezný oblouk. Pneumatický systém je duplicitní s předřazeným redukčním ventilem, manometrem. V primárním rozvodu, který se účastní pouze procesu zapalování oblouku je tlak redukován pomocí kulisy na cca 0,35 MPa, což zaručuje naprosto bezproblémové zapalování i při použití hořáku o délce 15m. V sekundárním rozvodu je automaticky udržován pracovní tlak v rozmezí 0,5 - 0,65 MPa v závislosti na nastavení redukčního ventilu. Tlakový spínač reaguje na pokles tlaku pod minimální hranici. Stroj je vybaven unikátním CEBORA CHECK systémem kontroly opotřebení spotřebních dílů. Systém "SELF RESTART PILOT" umožňuje řezání děrovaných materiálů bez zhášení oblouku a tedy bez nutnosti neustále oblouk restartovat. Stroj má i speciální režim pro drážkování.

 

INVERTER SOUND 130/T je možné osadit výhradně hořákem CEBORA CP162. Jedná se o speciální hořák navržený s ohledem na maximální přenos řezného výkonu do oblouku. Unikátní konstrukce hořáku a použitý zapalovací systém garantuje vysokou spolehlivost zapalování pilotního oblouku a minimální opotřebení dílů. CP 162 používá v praxi osvědčený systém plynového vedení CEBORA rozvětvený MonoGas, kdy je přiveden plyn do hlavice jedinou cestou, která funguje zároveň jako chlazení proudového vodiče. V hlavici je tento plyn striktně rozdělen na zplazmovací a chladící část. Za pomocí aktivního difuzoru je ještě usměrňována část toku plynu na formovací. To znamená, že rotuje pod daným úhlem okolo pracovního plazmového oblouku a stabilizuje ho v přímém směru vzhledem k trysce.

 

Svářečská a uživatelská charakteristika

PLASMA INVERTER 130/T je moderní technicky dokonalé zařízení dělící všechny vodivé materiály. Jako zplazmovací médium lze u tohoto zařízení použít bud´ stlačený vzduch (99% veškerých aplikací) nebo při zvýšených nárocích na kvalitu řezu stlačený N2. Stroj je dokonale mobilní pro snadné ruční přemisťování.

Nasazení

Stroj je určen pro těžké ruční řezání destrukčního a dílenského typu. Maximální výkon 130A dostačuje pro řezy maximálně 50 mm v uhlíkové oceli, při dělení žáru-pevných ocelí a CrNi ocelí je třeba počítat s mírným snížením dělící schopnosti. Čistý řez lze očekávat při řezání tloušťky maximálně 30 mm. Výslovně určený je stroj pro demoliční práce. Stroj je vhodný do výrobních provozů, kde se pracuje se středně silnými a silnými materiály nebo vysocelegovanou ocelí do síly 35mm. Vhodné nasazení je také v nákladních autoservisech. Vysoké dovolené zatížení stroje umožňuje jeho nasazení pro nejnáročnější aplikace včetně CNC pálících automatů.

 

Ruční hořáky vhodné pro zdroj 130/T: 

 

CP 162

                      art.1631                     art.1632