PLASMA 163 PROF ACC - CEBORA - Svařování

PLASMA 163 PROF ACC - CEBORA - Svařování

Katalog

PLASMA 163 PROF ACC

 

163

PLASMA PROF 163 je mikroprocesorem řízený plazmový řezací stroj. Základem silové části stroje je mohutný třífázový transformátor a tlumivka zapojené ve složitém zpětnovazebném systému s konstrukčním schématem typu Chopper s IGBT výkonovým tranzistorem. Systém je ve svém jádru plně digitalizovaný, řízený mikroprocesorem CEBORA CPC, který řídí důležité funkce včetně analogových periferií, prostřednictvím rychlých expanderů. Jde tedy o velmi efektivní a účinnou zpětnou vazbu, která ve svých důsledcích přináší výbornou kolmost řezu, minimum okují, přesné pálení malých otvorů a ostré rohy. Stroj je navíc vybaven unikátním CEBORA CHECK systémem kontroly stavu zařízení. Tento systém je velmi spolehlivý a v důsledcích předchází haváriím hlavy hořáku, která může nastat při totálním opotřebení elektrody. CHECK systém dále indukuje chybové stavy celého zařízení na hlavním displeji tak, že vypíše chybové hlášení odpovídající konkrétní chybě. Tak má obsluha výrazně usnadněnou práci s vyhledáním příčiny problému. Jako zplasmovací médium je možné použít stlačený vzduch /95% všech aplikací/ nebo stlačený N2. Ten se používá zejména při aplikacích, kde je kladen důraz na kvalitu řezu bez okují, při dělení tenčích materiálů /zejména ušlechtilých ocelí/. Speciální zapalovací systém CEBORA produkuje VF napětí, kterým se zapaluje pilotní oblouk.

 

Ovládání i odčítání nastavených parametrů, stejně jako všechny indikátory jsou upístěny

na předním plně digitalizovaném panelu stroje. Při CNC nasazení umožňuje

zapalovací jednotka HV 16 umístění zdroje až ve vzdálenosti 22m od hořáku. To je

neocenitelné zejména při zapojení s velmi rozměrnými pálícími stroji. HV jednotka přináší

nezměněnou jakost řezání, eliminuje potíže se ztrátou údajů a zapalovacího napětí na tak

dlouhém vedení. Pneumatický systém je vícecestné konstrukce s předřazeným redukčním

ventilem a manometrem. Procesor vyhodnocuje informaci z tlakového senzoru, kdy

automaticky vyhodnocuje správný tlak v závislosti na rekogniskovaném hořáku. Plasma

PROF 163 umí rozpoznat 3 typy CEBORA plasmových hořáků a k detekovanému hořáku

přiřadit odpovídající parametry /max.povolený výkon, tlak plasmovacího média apod./.

 

Maximální výkon 160A dostačuje pro řezy maximálně 45mm v uhlíkové oceli, při dělení žárupevných ocelí a CrNi ocelí je třeby počítat s mírným snížením dělící schopnosti. Čistý řez lze očekávat při řezání tloušťky maximálně 38mm. Stroj je vhodný pro průmyslové kovodělné výrobní provozy, kde je kladen důraz na nejvyšší kvalitu řezu při vysokém řezném výkonu. Tento stroj je maximálně vhodný

pro nasazení při tvarovém dělení osazením k CNC systémům. Stroj je vybaven stabilizací plasmatu na základě procesorového řízení výstupu výkonu. Podřez minimální, rychlost řezání za předpokladu nasazení vodou chlazeného hořáku CP 200 vysoká.

 

Hořáky vhodné pro použití se zdrojem PLASMA PROF 163 ACC:

 

CP91  CP160  CP161  CP200
 CP 91  CP 160  CP 161 CP 200