PLASMA PW50 - CEBORA - Svařování

PLASMA PW50 - CEBORA - Svařování

Katalog

PLASMA PW50

 

50

SVÁŘEČSKÁ A UŽIVATELSKÁ CHARAKTERISTIKA

- Sestava TIG a CEBORA PlasmaWeld je Hi-Tech zařízením pro nejširší rozsah svářečských prací metodami Plasma DC, TIG DC a TIG AC/DC. Hlavní důraz je pak kladen na svařování metodami Plasma a Plasma impulzní.

- Nespornou výhodou této metody je ultrastabilní, vysoce koncentrovaný oblouk s vynikající směrovou přesností a menší náchylnosti ke tvoření defektů sváru. To v případě ručního a zejména strojního použití zaručuje 100% opakovatelnost svařovacího procesu.

- Při ručním svařování, díky stabilitě plasmového oblouku,

jsou kladeny menší nároky na přesnost vedení hořáku.

- Oproti svařování metodou TIG DC není kvalita plasmového oblouku závislá na přesném nabroušení wolframové elektrody. Tím odpadá nutnost jejího častého broušení,

což zaručuje vyšší efektivitu svářečských prací.

- Typickýni oblastmi použití jsou nástrojářské provozy, elektrotechnický, potravinářský,

letecký a automobilový průmysl.

 

NASAZENÍ

- Sestava TIG a CEBORA PlasmaWeld je univerzální, profesionální výrobní prostředek,

který pokrývá široké spektrum svařovacích metod.

- Vynikající výsledky při plasmovém svařování zejména tenkých /0,5 – 1,5 mm/ materiálů /plechy, dráty, opravy forem, navařování tvrdokovem/ nabízí významně levnější alternativu k metodě svařování Laserem.

 

 

 

Mikro plasmová jednotka PW 50 je kompatibilní s těmito zdroji CEBORA:

 

 

3341  4561  2641 

 TIG SOUND

AC-DC 3341/T

 TIG SOUND

AC-DC 4561/T

 TIG SOUND

AC-DC 2641/T