SYNSTAR 330 TC - CEBORA - Svařování

SYNSTAR 330 TC - CEBORA - Svařování

Katalog

SYNSTAR 330 TC

 

CEBORA MIG EVO 330 TC SYNSTAR

 

Silová část

- Zdvojený frekvenční měnič /INVERTER/ s modulární konstrukcí a s velmi plochou křivkou

  dovoleného zatížení.

- Polovodičové usměrňovače /48 prvků/.

- Procesorem řízená tlumivka s elektronicky nastavitelnou330 TC

impedancí.

- Chlazené silové prvky, striktně oddělené od řídící elektroniky.

Mechanika

- Vestavěný podavač svařovacího drátu 4 kladky, všechny hnané.

- Mechanika s kladkami o průměru 30mm.

- Motor podávání je vybaven čidlem otáček s digitální zpětnou vazbou.

- Dráty plné - 0,6/0,8/1,0/1,2 mm.

- Dráty Aluminiové - 0,8/1,0/1,2 mm.

- Dráty trubičkové - 0,8/0,9/1,0/1,2/1,6 mm.

Elektronika

- Modulová konstrukce řídících a procesních obvodů.

- Periferní systémy stroje v plně digitální podobě.

- Digitalizovaný ovladač pro obsluhu s dotykovými klávesami a digitálními otočnými ovladači a zcela novým

  průmyslovým LCD dotykovým displejem.

 

Kapalinové chlazení

- Možnost osazení stroje chladícím agregátem s chladícím výkonem 2,0KW.

- Střednětlaké radiální čerpadlo s vysokou životností.

 

Svářečská a uživatelská charakteristika

Inverter MIG EVO 330 SYNSTAR je Hi-Tech zařízením pro nejširší rozsah svářečských prací metodami MIG/MAG, TIG a MMA. Hlavní důraz je pak kladen na svařování pulzní metodou MIG/MAG se zaměřením na vysoce produktivní svařování. Důraz je kladen na extrémní stabilitu oblouku a to i v polohách a podmínkách ne zcela optimálních pro danou svářečskou práci.

 

Nasazení

MIG EVO 330 SYNSTAR je určen pro široký rozsah svařovacích prací při výrobním svařování zejména nelegovaných ocelí proudy běžně do 300A. Zcela inovované nastavení parametrů garantuje ultrastabilní oblouk ve všech svařovacích polohách, i při ne zcela ideálních podmínkách a v celém výkonovém rozsahu.

 

Funkce standard

Režim DoubleLevel - má velký význam při všech svařovacích pracích s extrémními nároky na minimální tepelné ovlivnění základního materiálu /zejména u tenkých materiálů/. Výsledkem je perfektní vzhled svarů s typickou kresbou.