EVO SPEED STAR 520 - CEBORA - Svařování

EVO SPEED STAR 520 - CEBORA - Svařování

Katalog

EVO SPEED STAR 520

 

EVO SPEED STAR 520 

 

Svářečská a uživatelská charakteristika

Inverter MIG EVO 520 SPEED STAR je Hi-Tech zařízením pro nejširší rozsah svářečských prací metodami MIG/MAG, TIG a MMA. Hlavní důraz je pak kladen na svařování pulzní metodou MIG/MAG se zaměřením na vysoce produktivní svařování. Důraz je kladen na extrémní stabilitu oblouku a to i v polohách a podmínkách ne zcela optimálních pro danou svářečskou práci. Dalším charakteristickým rysem je vysoký výkon s vynikajícím dovoleným zatížením stroje.


Nasazení

MIG EVO 520 SPEED STAR je určen pro široký rozsah svařovacích prací při výrobním svařování zejména nelegovaných ocelí proudy běžně do 450A. Díky režimu HD umožňuje zvýšit efektivitu svařovacího procesu až o 30 % při zachování maximální kvality sváru. Ultrastabilní oblouk a přesnost nastavení, spolu se systémy exaktní regulace všech důležitých svářecích hodnot zaručují 100% opakovatelnost výrobního procesu.


Stroj se dodává pouze ve verzi TS - s odděleným podavačem, kde je možné propojit zdroj s podavačem kabely s délkou 5 nebo 10m. 


Funkce standart

Režim HD(High Deposit) - při udržování konstantního výstupního napětí umožňuje zvýšit podávací rychlost až o 30% při zachování dostatečného průvaru. Funkce je využitelná zejména při svařování nelegovaných ocelí vyššímy proudy (>180 - 200A), kdy je možné dosáhnout výrazně vyšší efektivity při zachování kvality svaru proti svařování v klasickém zkratovém nebo pulzním režimu.

Režim MIG ROOT - speciální režim pro pokládání kořenové vrstvy nebo pro svár v poloze PF(stoupačka). Vysoce stabilní oblouk kontrolovaný speciální zpětnou vazbou, umožňuje překlenout mezeru až 5mm mezi svařovanými dílci. Tento speciální režim je možné použít pro veškeré materiály do maximálního výkonu 160A.


Funkce nadstandart

Režim DoubleLevel - má velký význam při všech svařovacích pracích s extrémními nároky na minimální tepelné ovlivnění základního materiálu /zejména u tenkých materiálů/. Výsledkem je perfektní vzhled svarů s typickou kresbou. Nově je tento režim možné zvolit jak pro zkratové, tak pro pulzní svařování.


Silová část

- Zdvojený frekvenční měnič /INVERTER/ s modulární konstrukcí a s velmi plochou křivkou dovoleného zatížení.

- Procesorem řízená tlumivka s elektronicky nastavitelnou impedancí.

- Chlazené silové prvky, striktně oddělené od řídící elektroniky.


Mechanika

- Vestavěný podavač svařovacího drátu 4 kladky, všechny hnané.

- Mechanika s kladkami o průměru 40mm.

- Motor podávání je vybaven čidlem otáček s digitální zpětnou vazbou.

- Dráty plné - 0,6/0,8/1,0/1,2/1,6 mm.

- Dráty Aluminiové - 0,8/1,0/1,2/1,6 mm.

- Dráty trubičkové - 0,8/0,9/1,0/1,2/1,6/2,0 mm.


Elektronika

- Modulová konstrukce řídících a procesních obvodů.

- Periferní systémy stroje v plně digitální podobě.

- Digitalizovaný ovladač pro obsluhu s dotykovými klávesami a digitálními otočnými ovladači a zcela novým OLED displejem.


Kapalinové chlazení

- Možnost osazení stroje chladícím agregátem s chladícím výkonem 2,0KW.

- Střednětlaké radiální čerpadlo s vysokou životností.