SOUND MMA 3536/T - CEBORA - Svařování

SOUND MMA 3536/T - CEBORA - Svařování

Katalog

SOUND MMA 3536/T

3536

 

MMA INVERTER 3536 T je svařovací zdroj s generátorem

typu invertor. Vstupní napětí je elektronicky zpracováno

do konečné podoby dokonale vyhlazeného výstupu pro

svařování. Čidlo snímající výstupní napětí a proud reaguje

na změny a prostřednictvím speciálního řídícího systému

a ovlivňuje přímo práci samotného invertoru-měniče

v silové části stroje. Uživatelské rozhraní tvoří přehledný

ovládací panel, s ovladačem nastavení výkon, ovladačem

charakteristiky oblouku a voličem nastavení horkého startu.

Hodnoty indikuje multifunkční displej.

 

UŽIVATELSKÁ CHARAKTERISTIKA

MMA INVERTER 3536 T je velmi výkonný a excelentně svařující zdroj. Je vhodný pro ty nejtěžší podmínky při svařování obalovanou elektrodou.

Dokonalé elektronické systémy ulehčují svařování, při kolísání

napětí v síti, svařování vlhkou elektrodou a svařování

v polohách s rozdílnými parametry přípravy svaru.

Oblouk je vyvážený a dokonale vyhlazený.

Umožňuje svařování v polohách, stoupavé svary ale i závary kořenů

nízkými proudy. Svařování elektrodami s bazickým, rutilovým a

kyselým obalem je na nejvyšší úrovni, stejně jako svařování

speciálními typy elektrod.

 

- Předností je robustní konstrukce s dobře dimenzovanými silovými

prvky, kvalitní provedení izolace a ochranného krytu. To vše zaručuje

dlouhou životnost a vysokou spolehlivost zařízení i při hrubém

zacházení.

 

- Stroj je určen pro svařování s požadavkem na výborné svářečské

vlastnosti. Plochá křivka dovoleného zatížení umožňuje svařovat

nepřetržitě proudem 210 -220A. Vysoké dovolené zatížení a

především plochá křivka dovoleného zatížení dávají možnost

svařovatelektrodami do průměru 5,0mm, samozřejmě s omezením

maximálního proudu 230A.

- Svařování metodou TIG DC je možné za předpokladu použití TIG

hořáku s plynovým ventilem, řízeným dotykovým startem.