POWER ROD 1535 - CEBORA - Svařování

POWER ROD 1535 - CEBORA - Svařování

Katalog

POWER ROD 1535

1535

 

POWER ROD 1535 je svařovací zdroj s generátorem typu

invertor. Vstupní napětí je elektronicky zpracováno do konečné podoby dokonale vyhlazeného výstupu pro svařování. Čidlo snímající výstupní napětí a proud reaguje na změny a prostřednictvím speciálního řídícího systému a ovlivňuje přímo práci samotného invertoru - měniče v silové části stroje.

- Řídící obvod je navržený jako ultimativní. Tedy bez systémů

zjednodušujících zapálení a držení oblouku, které mají vždy negativní

dopad na kvalitu svařování ve svářečských polohách PC až PE.

- Uživatelské rozhraní tvoří ovládací panel, s ovladačem nastavení

výkonu a se dvěma referenčními kontrolkami.

 

SVÁŘEČSKÁ A UŽIVATELSKÁ CHARAKTERISTIKA

POWER ROD 1535 je výtečně svařujícím zdrojem. Dokonalé

elektronické systémy ulehčují svařování, při kolísání napětí v síti,

svařování vlhkou elektrodou a svařování v polohách s rozdílnými

parametry přípravy svaru. Oblouk je vyvážený a dokonale vyhlazený.

Umožňuje svařování v polohách, stoupavé svary ale i závary kořenů

nízkými proudy. Svařování elektrodami s bazickým, rutilovým a kyselým

obalem je na nejvyšší úrovni, stejně jako svařování speciálními typy elektrod

vyjma elektrod s celulózovými obaly.

- Předností je robustní konstrukce s dobře dimenzovanými silovými

prvky, kvalitní provedení izolace a ochranného krytu. To vše zaručuje

dlouhou životnost a vysokou spolehlivost zařízení i při hrubém

zacházení.

- Stroj je určen pro svařování s požadavkem na výborné svářečské

vlastnosti. Plochá křivka dovoleného zatížení umožňuje svařovat

nepřetržitě proudem 125A.