POWER ROD 131 - CEBORA - Svařování

POWER ROD 131 - CEBORA - Svařování

Katalog

POWER ROD 131

131

 

POWER ROD 131  je svařovací zdroj s generátorem typu

invertor. Vstupní napětí je elektronicky zpracováno do konečné

podoby dokonale vyhlazeného výstupu pro svařování. Čidlo

snímající výstupní napětí a proud reaguje na změny a

prostřednictvím speciálního řídícího systému a ovlivňuje přímo práci

samotného invertoru - měniče v silové části stroje.

- Řídící obvod je navržený jako ultimativní. Tedy bez systémů

zjednodušujících zapálení a držení oblouku, které mají vždy

negativní dopad na kvalitu svařování ve svářečských polohách PC

až PE.

- Uživatelské rozhraní tvoří ovládací panel, s ovladačem nastavení

výkonu a se dvěma referenčními kontrolkami.

 

SVÁŘEČSKÁ A UŽIVATELSKÁ CHARAKTERISTIKA

POWER ROD 131 je výtečně svařujícím zdrojem. Dokonalé

elektronické systémy ulehčují svařování, při kolísání napětí v síti,

svařování vlhkou elektrodou a svařování v polohách s rozdílnými

parametry přípravy svaru. Oblouk je vyvážený a dokonale

vyhlazený. Umožňuje svařování v polohách, stoupavé svary ale i

závary kořenů nízkými proudy. Svařování elektrodami s bazickým,

rutilovým a kyselým obalem je na nejvyšší úrovni, stejně jako

svařování speciálními typy elektrod vyjma elektrod s celulózovými

obaly.

- Předností je robustní konstrukce s dobře dimenzovanými silovými

prvky, kvalitní provedení izolace a ochranného krytu. To vše

zaručuje dlouhou životnost a vysokou spolehlivost zařízení i při

hrubém zacházení.

- Stroj je určen pro svařování s požadavkem na výborné svářečské

vlastnosti. Plochá křivka dovoleného zatížení umožňuje svařovat

nepřetržitě proudem 115A.